فرم فرم

شکایات / تخلفات اداری

مشتري گرامي؛ پيش از تنظيم و ثبت شكايت به نكات زير توجه نمائيد:

   قبل از ثبت شكايت، مشكل مورد نظر به مسئولين شعبه يا بازرسان مديريت مربوطه منعكس و در صورت عدم رفع مشكل و اقدام از سوي ايشان، موضوع ثبت گردد.

   متن شكايت ارسالي بايد دقيق، شفاف، قابل فهم و حاوي كليه اطلاعات مورد نياز باشد به نحويكه با مطالعه متن شكايت، امكان پيگيري فراهم گردد.

   مسئوليت قانوني مطالب اظهار شده بر عهده شاكي مي باشد.

   هرگونه توهين از قبيل فحاشي و بكارگيري الفاظ ركيك طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامي قابل پيگيري مي باشد.

  پس از ثبت شكايت و دريافت شماره پيگيري، موضوع بررسي و اقدامات لازم معمول مي گردد، عنداللزوم نتيجه اقدامات انجام شده به شما اطلاع رساني خواهد شد.