تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب بانک مسکن استان در جمع رؤسای شعب و دوایر مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری:

"هدفگذاری نقطه به نقطه نه یک الزام، بلکه یک ضرورت است"

جلسه هم اندیشی مدیر شعب استان با رؤسای شعب و دوایر مدیریت با هدف بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تشریح سیاستهای اعتباری سال 1398 در محل مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

   در ابتدای جلسه مدیر شعب استان ضمن عرض خیر مقدم و تبریک حلول ماه مبارک رمضان به همکاران حاضر در جلسه، به بیان مباحث مطرح شده در اولین همایش مدیران ارشد بانک در سال 98 پرداخت. ربانی یکتا با اشاره به سیاست گذاری و رویکرد جدید بانک در سال جاری به اهمیت برنامه ریزی و هدفگذاری در راستای تحقق اهداف تعیین شده در شاخص های اررزیابی عمکلرد پرداخت.

در ادامه مدیرشعب استان ضمن تشریح و بیان نقاط قوت و ضعف شعب در گزارش ارزیابی عملکرد منتهی به پایان سال 1397، اظهار نمود: تاکید مدیران ارشد بانک بر هدف گذاری هدفمند برای تحقق اهداف می باشد، ربانی یکتا با بیان اینکه هدفگذاری نقطه به نقطه نه یک الزام، بلکه یک ضرورت برای شعب می باشد، خاطرنشان نمود: با در نظر گرفتن این رویکرد و سیاستهای اعتباری سال جاری می توان در راستای تحقق اهداف عالی سازمان گام برداشت. در ادامه وی با اشاره بر اهمیت نقش کنترل و بازرسی در سازمان، بر رعایت بهداشت اعتباری نیز تاکید نمود.

در ادامه این جلسه معاون مدیریت شعب استان نیز به بیان مطالب مطرح شده در همایش اعتباری برگزار شده در مشهد مقدس پرداخت. فریبرز معصومی اظهار نمود: سیاست اعتباری بانک در سال جاری بر اساس اهداف استراتژیک و طرح ملی بانک تدوین شده که در آن حمایت از ساخت و ساز بویژه فعالان حرفه ای حوزه مسکن مورد تاکید است، معاون مدیریت شعب استان در ادامه، اهداف این سیاست گذاری را تحقق هدفهایی همچون: جذب منابع، کاهش بهای تمام شده پول، کاهش ریسک اعتباری و NPL و وصول مطالبات عنوان نمود.

در ادامه معصومی نیز با تاکید بر رعایت بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی صحیح مشتریان، به شاخصهای بهداشت اعتباری همچون، قابلیت اطمینان و اعتماد، قابلیت فنی و صلاحیت شغلی، ظرفیت مالی و کشش اعتباری مشتری و وثیقه  قابل قبول پرداخت. وی افزود: اگر در اعطای تسهیلات به مشتریان شاخص های فوق به طور صحیح مورد ارزیابی قرار گیرند، نه تنها ریسک اعتباری و NPL کاهش می باید بلکه مشکلات وصول مطالبات هم تا حد قابل توجهی برطرف خواهند شد.

در ادامه این جلسه رئیس دایره امور اعتباری مدیریت شعب استان، به تشریح کامل سیاستهای اعتباری سال 1398 پرداخت ، نجفقلی پورسلیمان با اشاره به اهمیت تسلط همکاران بر سیاستهای اعتباری سال 98 به بیان نکات مهم آن پرداخت. پورسلیمان ضمن پاسخگویی به سوالات و ابهامات همکاران حاضر در جلسه، در خصوص سیاستهای اعتباری در محیطی کارگاهی و آموزشی، به مسائل تاکید شده در همایش اعتباری برگزار شده در مشهد مقدس اشاره نمود.

آخرین بروزرسانی 1398/2/18