تازه های اخبار تازه های اخبار

(برگزاری دوره آموزشی بانکداری بین الملل و عملیات ارزی در گلستان)

در راستای اجرای برنامه های آموزشی مصوب سالجاری ، " دوره آموزشی بانکداری بین الملل و عملیات ارزی " در مدیریت شعب گلستان برگزار شد

در راستای اجرای برنامه های آموزشی مصوب سالجاری ، " دوره آموزشی بانکداری بین الملل و عملیات ارزی " در مدیریت شعب گلستان برگزار شد.
گفتنی است ، دوره آموزشی بانکداری بین الملل و عملیات ارزی در سالجاری برای اولین بار در بانک توسط اداره کل محترم آموزش برنامه ریزی و اجرایی شده است. لازم به ذکر است مباحث آموزشی دوره مذکور طی 5 روز و به مدت 42 ساعت توسط آقای فرخ قبادی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه آمریکا جهت 30 نفر از فراگیران آموزش و تدریس گردید و در پایان این دوره آموزشی از فراگیران آزمون بعمل آمد
آخرین بروزرسانی 1395/11/4