تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد شعب در مدیریت گلستان

جلسات ارزیابی عملکرد شعب استان گلستان با حضور مسیولان این مدیریت و همکاران شعب استان برگزار شد

جلسات ارزیابی عملکرد شعب استان گلستان با حضور مسیولان این مدیریت و همکاران شعب استان برگزار شد.


معاونین و رؤسای دوایر مدیریت گلستان با هدف بررسی عملکرد و فعالیتهای شعب استان  طی 6 ماهه ابتدای سال جاری، در 2 گروه مجزا با دعوت از همکاران شعب استان و مطابق با جدول برنامه ریزی ارزیابی عملکرد ، نشستی را بصورت روزانه با 4 شعبه پس از ساعات اداری در این مدیریت برگزار و عملکرد 29 شعبه استان را بصورت هماهنگ طی کمتر از 2 هفته در سرفصلهای منابع، مصارف، پیگیری وصول مطالبات، مالی، بانکداری الکترونیک و اعمال مدیریت ارزیابی می نمایند.
گفتنی است، در این جلسات برنامه ها، فعالیتها و مسایل و پیشنهادات در بخشهای مختلف توسط شعب مطرح و موارد در چارچوب شاخصهای جدول ارزیابی عملکرد شعب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در ادامه راهکارهای اجرایی لازم از سوی مسیولان مدیریت به شعب ارایه می شود.

   

آخرین بروزرسانی 1395/11/4