فهرست اخبار فهرست اخبار

تجلیل از مدرسان برتر دوره های آموزشی در مدیریت گلستان

طی مراسمی با حضور مجید اسدی فر مدیر شعب استان گلستان ، معاونین و روسای ‏دوایر مدیریت از مدرسان برتر دوره های آموزشی این مدیریت تجلیل و قدردانی شد.‏

در این مراسم، مجید اسدی فر مدیر شعب استان از 6 همکار گلستانی که در سال 98 از سوی اداره کل آموزش به عنوان مدرس برتر انتخاب شدند با اهدا لوح سپاس از سوی مدیر عامل بانک تجلیل و از تلاش ها و زحمات ارزشمند ایشان در راستای ارتقا، سطح دانش همکاران و آگاهی بخشی و آگاه سازی کارکنان تقدیر کرد.

سید باقر زرگر معاون اجرایی ، محمود خاقانی معاون مالی و فناوری ، عبدالمناف شکی رئیس دایره سیستمها ، یداله روئین فر معاون دایره منابع انسانی ، محمد رضایی معاون دایره اعتباری و مجتبی شیخ نظری کتولی معاون شعبه مرکزی گرگان، شش مدرس برتر دوره های آموزشی مدیریت گلستان در سال 98 می باشند.

آخرین بروزرسانی 1399/12/19