طرح میثاق طرح میثاق

در راستای ایجاد شرایط خاص برای مشتریان دارای اقساط غیر جاری بالاخص با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، طرح ویژه میثاق در نظر گرفته شده است:


دوره اجرای طرح:  

تا پایان مهر ماه سال جاری


ضوابط و شرایط طرح میثاق:
1-  بخشودگی کامل خالص جرایم تسهیلات به نسبت واریزی نقدی:
   در صورت واریز نقدی تمام یا مقداری از مطالبات غیر جاری تسهیلات پرداختی اعم از عقود مبادله‌ای، مشارکتی، وام قرض‌الحسنه و ... و همچنین مطالبات مربوط به ضمانت‌نامه‌های ضبط شده، خالص جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد به نسبت واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

                 مابه‌التفاوت نرخ وجه‌ التزام قرارداد با نرخ سود قرارداد =  نرخ خالص جرایم

نرخ وجه التزام= نرخ سود تسهیلات + نرخ جریمه (که در حال حاضر 6% می باشد)


2- بخشودگی خالص جرایم تسهیلات مشارکت مدنی بخش مسکن همزمان با تقسیط مطالبات:
در صورتیکه مشتری نتواند از بند 1 استفاده کند(واریز بدهی) چنانچه اقدام به فروش اقساطی( قسط بندی بصورت قطعی یا تدریجی) نماید می تواند از بخشودگی خالص جرایم استفاده نماید.


3- تسهیل در ضوابط فروش تدریجی در صورت تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری تسهیلات مشارکت مدنی
 فروش اقساطی پروژه های  مورد مشارکت  که تکمیل شده ولی فاقد سند مالکیت تفکیک شده واحدها می‌باشد، استثنایاً تا پایان دوره طرح، با  تعیین تکلیف حداقل 60% از واحدها با اخذ تضامین معتبر امکان‌پذیر است.

  • در شرایط عادی برای فروش اقساطی تدرجی می بایست کلیه واحد ها بطور همزمان تعیین تکلیف شود.


4- تغییر نام مدیون(انتقال مانده بدهی):
   تغییر نام مدیون بدون واریز درصدی از بدهی در مورد آن‌دسته از مشتریانی که فاقد مطالبات غیر جاری بوده و یا نسبت به واریز مطالبات غیر جاری خود به شرح مذکور اقدام نمایند، در مدت اجرای طرح بلامانع می‌باشد


5- در تسهیلات مضاربه با توجه به عدم فروش کالا، جهت تعیین تکلیف مطالبات بانک، کالا به صورت فروش اقساطی به عامل واگذار شده، در تسهیلات مشارکت اموال سرمایه‌ای نیز برای تعیین تکلیف مطالبات بانک، واگذاری کالا به متقاضی به صورت اجاره به شرط تملیک انجام می‌پذیرد. بنابراین به منظور تعیین تکلیف مطالبات ناشی از تسهیلات مضاربه و اموال سرمایه‌ای (مانده بدهی تا سقف یک میلیارد ریال) با تاریخ سررسید حداکثر پایان سال 1395  همزمان با تقسیط از روش زیر استفاده می‌گردد:

الف- یا مبلغ کامل وجه التزام و یا 30% مانده مطالبات، هر کدام که بیشتر باشد بایستی نقداً وصول گردد.

ب-  الباقی مطالبات با رعایت ضوابط و مقررات جاری بانک از جهت نرخ، مبلغ و میزان وثایق به مدت 36 ماه و با ابقای وثایق و تضامین سابق، ضمن اخذ تضامین معتبر جدید، تقسیط می‌گردد.


 

 

تاریخ ویرایش1399/6/23- 10:38