نرخ وجه‌التزام تأخير در پرداخت اقساط نرخ وجه‌التزام تأخير در پرداخت اقساط

در خصوص نرخ وجه‌التزام تاخیر در پرداخت اقساط، نرخ سود تسهیلات دریافتی بعلاوه 6 درصد، نرخ مبنای محاسبه وجه‌التزام بوده که وجه‌التزام عدم پرداخت به موقع هر قسط از تاریخ سررسید آن قسط تا بازپرداخت محاسبه گردیده و پرداخت مبلغ موصوف بعلاوه اصل اقساط در تعهد مشتری خواهد بود.

تاریخ ویرایش1396/1/5- 14:50