کارمزد خدمات بانکی کارمزد خدمات بانکی

 

1- كارمزد ارزيابي تسهيلات خريد

علی الحساب ارزیابی مقطوع 000ر500 ريال و غيرقابل برگشت
 تا 500 ميليون ريال تسهيلات مقطوع 1.800.000 ریال
از 500 ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد 500 میلیون ریال تسهيلات مبلغ ارزیابی وثیقه 2 در هزار

1-1-هزينه ارزيابي براي نوبت هاي اضافي براي هر نوبت 000ر500 ريال

 

1-2- كارمزد ارزيابي تسهيلات جعاله اعم از تعمیرات، مرمت و بازسازي بافت فرسوده شهري در هر مرحله پرداخت، مقطوع 000ر480 ريال مي باشد.

 

 

2-کارمزد پذیرش اوراق ممتاز

* پذیرش اوراق گواهی حق تقدم، هنگام پرداخت تسهیلات یک در هزار مبلغ تسهیلات
 
*کارمزد پذیرش اوراق گواهی حق تقدم در مرحله تشکیل پرونده (قبول اوراق) از متقاضی تسهیلات دریافت می گردد. درصورتی که اقدامات لازم جهت اخذ تاییدیه اوراق انجام پذیرد کارمزد دریافتی غیر قابل برگشت می باشد.

 

 

3-کارمزد سایر خدمات بانکی

جهت مشاهده بر روی فایل های مورد نظر کلیک نمایید.

 

کارمزد ضمانت نامه ها کارمزد انواع حساب ها
کارمزد مدیریت اوراق بهادار و وصول بروات کارمزد حواله ها و صندوق های اجاره ای
تاریخ ویرایش1399/8/25- 10:20