کارمزد خدمات بانکی کارمزد خدمات بانکی

 

1- کارمزد ارزیابی تسهیلات خرید

علی الحساب ارزیابی مقطوع 000ر500 ریال و غیرقابل برگشت
 تا 500 میلیون ریال تسهیلات مقطوع 1.800.000 ریال
از 500 میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 500 میلیون ریال تسهیلات مبلغ ارزیابی وثیقه 2 در هزار

1-1-هزینه ارزیابی برای نوبت های اضافی برای هر نوبت 000ر500 ریال

 

1-2- کارمزد ارزیابی تسهیلات جعاله اعم از تعمیرات، مرمت و بازسازی بافت فرسوده شهری در هر مرحله پرداخت، مقطوع 000ر480 ریال می باشد.

 

 

2-کارمزد پذیرش اوراق ممتاز

* پذیرش اوراق گواهی حق تقدم، هنگام پرداخت تسهیلات یک در هزار مبلغ تسهیلات
 
*کارمزد پذیرش اوراق گواهی حق تقدم در مرحله تشکیل پرونده (قبول اوراق) از متقاضی تسهیلات دریافت می گردد. درصورتی که اقدامات لازم جهت اخذ تاییدیه اوراق انجام پذیرد کارمزد دریافتی غیر قابل برگشت می باشد.

 

 

3-کارمزد سایر خدمات بانکی

جهت مشاهده بر روی فایل های مورد نظر کلیک نمایید.

 

کارمزد ضمانت نامه ها کارمزد انواع حساب ها
کارمزد مدیریت اوراق بهادار و وصول بروات کارمزد حواله ها و صندوق های اجاره ای
تاریخ ویرایش1399/8/25- 10:20