مسابقه توانمند سازی مسابقه توانمند سازی

موضوع مسابقه
بانک مسکن با توجه به رسالت و ماموریت‌های خود به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه مسکن و توسعه شهری، در چارچوب سند راهبردی و سیاست‌های ابلاغی، اقدام به برگزاری مسابقه ایده و طراحی در حوزه مسکن قابل تامین برای اقشار مختلف اجتماع نموده است. لذا از کلیه حرفه‌مندان، متخصصین، دانشگاهیان و سایر علاقمندان دعوت به عمل آمده است تا در این رقابت شرکت جویند. این مسابقه فراخوانی از جامعه حرفه ای در حوزه‌های مرتبط به برنامه ریزی و تهیه مسکن در راستای توانمندسازی در تامین مسکن برای اقشار مختلف است. این حوزه‌های تخصصی عبارتند از اقتصاد، جامعه شناسی، برنامه ریزی و طراحی شهری، تکنولوژی ساخت، طراحی معماری و فرایند تولید مسکن.
 بدین سان موضوع مسابقه در وهله ی نخست، رسیدن به مناسب ترین ایده ها و برنامه ها برای حل معضل تامین مسکن قابل دستیابی برای شرایط کنونی جامعه ی ایران است که در ادامه نیز با ارایه طرح برای اجرایی نمودن ایده های منتخب پی گرفته می شود.

 

اطلاعیه تمدید مهلت ارسال آثار مرحله اول مسابقه توانمندسازی در تامین مسکن:

 

 بنابر درخواست های متعدد شرکت کنندگان مبنی بر افزایش زمان تحویل آثار مرحله اول مسابقه توانمندسازی تامین مسکن،  تاریخ تحویل آثار تا 99/11/25 تمدید شده است.

ارکان مسابقه

  • کارفرمای مسابقه: بانک مسکن
  • برگزار کننده مسابقه: شرکت هنر و معماری ایوان مهر ایرانیان
شرایط مسابقه