پرداخت الکترونیکی قبوض پرداخت الکترونیکی قبوض

 

ورود به سامانه پرداخت الکترونیکی قبوض​"در سامانه پرداخت اینترنتی بانک مسکن، شما می تواتید قبوض خود را پرداخت نمایید.


امکانات پرداخت قبوض:

پرداخت قبض: با استفاده از وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت می توانیدتمامی قبوض خود را پرداخت نمایید.

پرداخت دسته ای قبوض: با این امکان می توانید چندین قبض را در زمان کوتاه پرداخت نمایید. ابتدا مشخصات کلیه قبوض را وارد کرده، سپس عملیات پرداخت را فقط یکبار انجام دهید.

پرداخت قبض تلفن همراه: شما می‌توانید با استفاده از شماره موبایل و بدون نیاز به شناسه قبض و شناسه پرداخت، قبض تلفن همراه خود را پرداخت نمایید.

پیگیری قبوض: در صورت پرداخت قبوض خود از طریق این درگاه،  با استفاده از شناسه قبض و پرداخت می توانید وضعیت پرداخت قبض خود را پیگیری نمایید."
.

تاریخ ویرایش1398/11/2- 8:56