مسکن کارت خانواده مسکن کارت خانواده

مسکن کارت خانواده

مشتریان گرامی 

بانک مسکن به منظور گسترش دامنه استفاده از خدمات الکترونیک توسط اعضای خانواده ها، امکان استفاده از مسکن کارت خانوادگی را برای آنها فراهم نموده است. با استفاده از این امکان شما می توانید حداکثر 8 کارت برای خود و بستگان نزدیک  ( پدر، مادر، همسر , فرزندان, خواهر, برادر, پدربزرگ, مادربزرگ و نوه) دریافت کنید . توجه داشته باشید حداقل سن افراد برای دریافت کارتهای فرعی مسکن کارت خانوادگی، 7 سال تمام است.

 

 
 
 
 
 
مسکن کارت خانواده

آیا می دانید مسکن کارت خانوادگی چه مزایا و امکاناتی را برای شما فراهم می کند؟

  • ایجاد رابطه مالی میان اعضای خانواده بدون نیاز به حضور صاحب اصلی کارت و به صورت
    الکترونیک
  • پرداخت پول به اعضای خانواده به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه به صورت الکترونیک
  • امکان استفاده از کارت اعضای دیگر در صورت مفقود شدن یکی از کارت ها
  • امکان تعیین سقف و تعداد دفعات برداشت در زمان های مشخص برای اعضای خانواده
    توسط صاحب اصلی حساب