رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری

حسین حیدری
رییس اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری
تلفن : 88773062- 021
نمابر : 88795921- 021
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم کدپستی:1994763811