رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل بازاریابی

علی کشاورز
رییس اداره کل بازاریابی
تلفن : 021-88795852
نمابر : 021-82932257
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم