رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

سرپرست اداره کل حقوقی

مالک آزادیان
سرپرست اداره کل حقوقی
تلفن : 021-88200301
نمابر : 021-88200302
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم