رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل تطبیق ،مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

رضا فرامرزی
رییس اداره کل تطبیق ،مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تلفن : 021-26309187
نمابر : 021-26309243
آدرس پستی : بلوار آفریقانی شمالی- بالاتر از چهارراه اسفندیار - خیابان ارمغان شرقی - پلاک 8 - طبقه سوم