سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي «طرح 1 و2» سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي «طرح 1 و2»

شرایط سپرده

1- حداقل مبلغ سپرده‌گذاری، 100 میلیون ریال تعیین می‌گردد. افتتاح حساب یا نگهداری مانده حساب کمتر از مبلغ مذکور امکان‌پذیر نبوده، کاهش مانده به کمتر از 100 میلیون ریال، موجب فسخ حساب می‌گردد.

2- ضوابط افتتاح حساب یا انتقال آن، مطابق ضوابط و شرایط عمومی افتتاح و انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تعیین می‌گردد.

3- نرخ سود علی‌الحساب سپرده، سالانه 2% می‌باشد که همانند سایر سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی محاسبه و به حساب مشتری واریز می‌گردد.

4- صاحبان این سپرده، علاوه بر دریافت سود علی‌الحساب به شرح فوق‌، امکان دریافت تسهیلات در قالب مرابحه عام، حداکثر به میزان 85% مبلغ سپرده‌گذاری شده را دارند.

5- سقف تسهیلات اعطایی به هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی (دارنده حساب موصوف) در «طرح 2 و 1» (طی یک قرارداد تسهیلاتی یا قراردادهای متعدد) در بانک مسکن، 000ر000ر000ر2 (دو میلیارد) ریال تعیین می‌گردد.
توضیح: با توجه به تعیین سقف فردی 000ر000ر000ر2 (دو میلیارد) ریال برای مجموع تسهیلات هر شخص در «طرح 2 و 1»، لازم است علاوه بر استعلام‌های مورد نیاز در زمان افتتاح سرلوحه تسهیلات، همزمان با افتتاح قطعی تسهیلات نیز، مجدداً از سامانه‌های ذی‌ربط استعلام گردیده و سقف تسهیلات مرابحه عام دریافت شده مشتری در تمامی شعب بانک مسکن کنترل گردد تا مجموع تسهیلات مرابحه عام پرداخت شده به هر شخص در این طرح، از سقف فردی تسهیلات تعیین شده فراتر نرود.

6- نرخ سود تسهیلات مرابحه عام در «طرح 2 و 1» معادل 1% (سالانه یک درصد) بوده و نرخ وجه‌التزام این تسهیلات نیز  24% تعیین می‌گردد.

7- حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات در بخش مسکن  60 ماه و در بخش خدمات 24ماه می‌باشد.

8- روش بازپرداخت تسهیلات مرابحه عام در این طرح، صرفاً به صورت اقساط ماهانه امکان‌پذیر بوده، پرداخت تسهیلات مرابحه عام در این طرح به صورت نسیه دفعی و یا ترکیبی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

9-تسهیلات «طرح 2 و 1» صرفاً قابل پرداخت به سپرده‌گذار و یا بستگان نزدیک وی (پدر، مادر، همسر ،فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادربزرگ) بوده، اعطای تسهیلات به اشخاصی غیر از سپرده‌گذار و یا بستگان نزدیک وی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در خصوص اشخاص حقوقی نیز، بر اساس نظر و درخواست سپرده‌گذار، تسهیلات به شخص حقوقی و یا اشخاص حقیقی زیرمجموعه و تحت پوشش شخص حقوقی پس از احراز تحت پوشش بودن شخص معرفی شده از طریق اخذ مدارک مثبته از جمله تصویر قرارداد استخدامی، لیست بیمه، فیش حقوقی و ... قابل پرداخت خواهد بود تا از سوی‌ استفاده‌های احتمالی جلوگیری گردد. بر این اساس، هر فرد حقیقیِ مجاز به اخذ تسهیلات (اشخاص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی و یا بستگان درجه یک اشخاص حقیقی) در قالب این طرح می‌تواند تا سقف 000ر000ر000ر2 (دو میلیارد) ریال با رعایت سایر شرایط و ضوابط از تسهیلات استفاده نماید. بدیهی است افتتاح حساب به نام اشخاص حقوقی و توثیق سپرده نزد بانک به نفع اشخاص زیرمجموعه یا خود شخص حقوقی، صرفاً در صورت پیش‌بینی موضوع در اساسنامه شرکت امکان‌پذیر خواهد بود.

 

تاریخ ویرایش1400/1/29- 9:26