مدیران امور مدیران امور

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول
تلفن : 021-88875143
نمابر : 021-82932102
مدیر امور استان ها و بازاریابی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار- ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
تلفن : 021-88781161
نمابر : 021-88875690
مدیر امور اعتباری
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار- ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم
تلفن : 021-88779461
نمابر : 021-88875141
مدیر امور حراست
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هفتم
تلفن : 021-88875270
نمابر : 021-82932716
مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم
تلفن : 021-88200270
نمابر : 021-88200270
مدیر امور طرح و برنامه
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار- ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-88781385
نمابر : 021-88873729
مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن -طبقه سوم
تلفن : 021-66728200
نمابر : 021-66728203
مدیر امور مالی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن
تلفن : 021-66707015
نمابر : 021-64572182
مدیر امور منابع انسانی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه پنجم
تلفن : 021-66744593
نمابر : 021-66720173
مدیر امور پشتیبانی و ساختمان
آدرس پستی : تهران ، بزرگراه آفریقا ، بالاتر از خیابان اسفندیار ، خیابان ارمغان شرقی ، پلاک 8 طبقه 8
تلفن : 021-22034082
نمابر : 021-22034082