نمایش اخبار نمایش اخبار

مدیرعامل بانک مسکن تشریح کرد

سفر مدیر عامل بانک مسکن همزمان با سفر رییس جمهور به استان کرمان

ابوالقاسم رحیمی‌انارکی مدیرعامل بانک‌ مسکن گفت افزایش سال ساخت یکی از راهکارهایی هست که یک محدوده وسعیتر از واحدهای مسکونی موجود را می تواند در سبد تسهیلاتی بانک قرار دهد.

ابولقاسم رحیمی انارکی در حاشیه سفر به استان کرمان در گفتگو با خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، با اشاره به برنامه های بانک مسکن در رونق بخشی به بخش مسکن  با توجه به رکود موجود، یکی از راهکارهای رونق بخشی مسکن را افزایش سال ساخت واحدهای مسکونی به  بیش از 25سال عنوان کرد و افزود: پیش از این تسهیلات به واحدهای حداکثر  20تا 25سال ساخت پرداخت می شد  اما در حال حاضر به  25تا 30سال ساخت افزایش یافته است.

مدیر عامل بانک گفت: افزایش سال ساخت یکی از راهکارهایی هست که یک محدوده وسعیتر از واحدهای مسکونی موجود را می تواند در سبد تسهیلاتی بانک قرار دهد.

رییس هیات مدیره بانک قیمت پایین تر ومتناسب با قدرت خرید گروه هدف را از مزایای افزایش سال ساخت واحدهای مسکونی بیان واظهار امیدواری کرد: این امر تاثیر مثبتی بر رونق مسکن بگذارد.

رحیمی انارکی موضوع افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم را از برنامه های دیگر بانک در رونق بخشی مسکن برشمرد وگفت: کارهای نهایی درحال انجام است که  نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد ودر صورت موافقت بانک مرکزی ما می توانیم این امکان را برای گیرندگان متقاضی تسهیلات فراهم کنیم.

آخرین بروزرسانی 1398/8/25