نمایش اخبار نمایش اخبار

بدليل مشاركت فعالانه در جلسات ستاد بازآفريني شهري پايدار

وزير راه و شهرسازي از دكتر بت شكن تقدير كرد

وزير راه و شهرسازي از دكتر بت شكن مديرعامل بانك به دليل مشاركت فعالانه در جلسات ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار در گستره ارتقاء حقوق شهروندي و بازيابي هويت شهري در سال ۱۳۹۵ ،‌ تقدير كرد.

به گزارش خبرنگار ما ، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و نايب رييس ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار دراين تقديرنامه با اشاره به آثار مثبت و گسترده اهداف اين تحول عظيم بر ارتقا زندگي مردم ، از ‌تلاش هاي مجدانه و همدلي خالصانه و تحسين برانگيز دكتر بت شكن ‌به منظور تحقق اهداف ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار ومشاركت فعالانه وي در جلسات اين ستاد در سال 1395 تشكر كرد.

آخرین بروزرسانی 1396/2/18