اداره کل حسابرسی داخلی اداره کل حسابرسی داخلی

رییس اداره کل حسابرسی داخلی
آدرس پستی : بزرگراه نلسون ماندلا(آفریقای سابق)بالاتر از خیابان اسفندیار--کوچه ارمغان شرقی-پلاک8
تلفن : 021-26231033
نمابر : 021-26230923
اداره کل حسابرسی داخلی - معاون
آدرس پستی : بزرگراه نلسون ماندلا(آفریقای سابق)بالاتر از خیابان اسفندیار--کوچه ارمغان شرقی-پلاک8
تلفن : 021-26231066
نمابر : 021-26231066
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی