همراه پرداخت پرنا همراه پرداخت پرنا

 

با نصب پرنا می توانید خرید شارژ ، پرداخت قبض ، کارت به کارت ، پرداخت عوارض و بزرگراهی ، خرید اینترنت و ... به راحتی انجام بدهید و با خیال راحت کارهای روزانه خودتان را انجام بدهید.

 

تاریخ ویرایش1399/1/23- 14:49