پادکست پادکست

مشروح خبربانک مسکن970806
#تسهیلات مسکن یکم#مسکن اولی#تسهیلات زوجین#سقف انتقال وجه از درگاه های بانک مسکن
برنامه پرسش و پاسخ بانک مسکن 970730
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
مسابقه رادیو اینترنتی هفته هفتم
در چه صورت بازپرداخت تسهیلات از محل اوراق ممتاز حداكثر 15 سال تقسیط می گردد؟
مشروح خبربانک مسکن970729
#اوراق ممتاز#تسه#تملی#مبادلات#تسهیلات مسکن
برنامه پرسش و پاسخ بانک مسکن 970723
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
مسابقه رادیو اینترنتی هفته ششم
در سرویس برداشت بدون كارت هر مشتری چند مرتبه در روز و تا سقف چه مقدار می تواند قبض برداشت بدون كارت ایجاد كند؟
مشروح خبربانک مسکن970722
#افزایش پرداخت تسهیلات خرید در بانک مسکن
برنامه پرسش و پاسخ بانک مسکن 970716
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
مسابقه رادیو اینترنتی هفته پنجم
راه های دریافت کد شبا در بانک مسکن را نام ببرید.
مشروح خبربانک مسکن970715
#افزایش سقف تسهیلات#تسهیلات اوراق ممتاز#تسهیلات مسکن یکم
مسابقه رادیو اینترنتی هفته چهارم
مبنای محاسبه مابه التفاوت تسهیلات قابل پرداخت در زمان تعویض وثیقه یا انتقال مانده بدهی از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق ممتاز (به تنهایی یا توأم) به چه صورت می باشد؟
برنامه پرسش و پاسخ بانک مسکن 970709
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
مشروح خبر بانک مسکن970708
#بخشودگی جرایم#طرح چاوش#تسهیلات گیرندگان#تسسهیلات ساخت#تسویه مطالبات
مسابقه رادیو اینترنتی هفته سوم
مرجع معرفی افراد واجد الشرایط دریافت تسهیلات بافت فرسوده به بانک مسکن کدام سازمان می باشد؟
مسابقه رادیو اینترنتی هفته دوم
در چه صورتی اعطای تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم لزومی به خانه اولی بودن ندارد؟
مسابقه رادیو اینترنتی هفته اول
در انتقال امتیاز تسهیلات مسکن یکم از یک شهر به شهر دیگر،سقف تسهیلات چگونه محاسبه می شود؟
مشروح خبربانک مسکن970701
#مسکن یکم#سقف تسهیلات#اوراق ممتاز
برنامه پرسش و پاسخ بانک مسکن 970702
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
برنامه پرسش و پاسخ بانک مسکن 970626
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
مشروح خبربانک مسکن970625
#انتقال تسهیلات#مسکن یکم#سقف تسهیلات