کارت هدیه عادی کارت هدیه عادی

 • این کارت ها شتابی هستند وبرای خرید کالا مورداستفاده قرار می گیرند وقابلیت دریافت وجه نقد را ندارند.
 •  رمز کارت هدیه  قابل تغییر می باشد و در صورت فراموش کردن یا مفقود شدن رمز ، امکان دریافت مجدد رمز در صورتیکه متقاضی اول به شعبه فروشنده کارت مراجعه نماید وشعبه نیز بتواند بر اساس مستندات موجود متقاضی را احراز هویت نماید پس از تایید مسیول شعبه وضمن تکمیل فرم درخواست رمز المثنی ، صدور رمز المثنی امکان پذیر می باشد.
 • با مراجعه به دستگاه های خودپرداز امکان تخصیص رمز دوم برای این کارتها امکان پذیر می باشد .
 •  خرید کارت هدیه بدون پرداخت کارمزد ودارای تاریخ انقضای می باشد.
 • تاریخ اعتبار کلیه کار ت های هدیه : 1 سال
 •  کارت هدیه به مبالغ حداکثر بیست میلیون ریال قابل فروش می باشد.
 •  با استفاده از کارت هدیه می توان قبوض را از طریق خودپرداز پرداخت نمود .

فروش مجدد کارت هدیه

در صورت مراجعه دارندگان کارت های هدیه منقضی شده که دارای مانده می باشند و دارای یکی از مدارک فوق باشند :

 • شناسنامه ضمیمه کارت
 • نسخه دوم فرم خرید کارت
 • سند حسابداری کارت های خریداری شده

شرایط:

 • چنانچه از تاریخ انقضایکارت گذشته باشد.
 • شعبه مانده قابل برداشت کارت را کنترل نماید.
 • احراز هویت دارنده کارت
کارت هدیه را می توانید بصورت غیر حضوری از طریق همراه بانک خریداری نمایید و یا از طریق وب کیوسک بدون مراجعه به شعبه تهیه نمایید.
تاریخ ویرایش1400/9/7- 14:22