سرویس انتقال وجه با شناسه واریز سرویس انتقال وجه با شناسه واریز

 

بانک مسکن در راستای توسعه خدمات الکترونیک، جستجوی  بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت های خود و ارایه خدمات نوآورانه اقدام به راه اندازی "سرویس انتقال وجه از طریق شناسه واریز کارت/حساب)" از طریق دستگاه های خودپرداز بانک مسکن و همچنین "سرویس انتقال وجه با شناسه واریز (حساب به حساب)" از طریق اینترنت بانک مسکن نموده است .

با عنایت به اینکه صنعت بانکداری نوین ذینفعان گسترده ای را در بر گرفته است، بانک مسکن در جهت مدیریت بهتر کسب و کارها و توسعه و بهبود آنها برای سازمانها و شرکت هایی که به انحا مختلف، دارای جمع آوری وجوه مشخص از سوی مشتریان خود هستند این سرویس را راه اندازی نموده به طوریکه مشتریان هدف (شرکتهای بزرگ ( بیمه ها ، شرکتهای پخش و ...)) سازمانها، وزارت خانه ها ، موسسات، مدارس، هتلها، دانشگاهها، مراکز خیریه) میتوانند با مراجعه به شعب بانک اقدام به عقد تفاهم نامه جهت جمع آوری وجوه از طریق شناسه واریز نمایند. به نحوی که پس از این امر انتقال وجه به آن حساب از طریق شناسه واریز صورت می پذیرد . از این رو صاحبان کسب و کار می توانند با امکان شناسایی انتقال دهندگان وجه،
واریزی های حساب خود را دسته بندی و نشانه دار نموده به طوریکه رهگیری واریزیهای آنها به آسانی امکان پذیر می گردد.

مشتریان محترم می توانند برای شناسه دار نمودن حساب یا کارت خود به یکی از شعب بانک مسکن مراجعه نموده و پس از ثبت درخواست برای شناسه دار شدن حساب یا کارت خود ، از شناسه واریز در سرویس انتقال وجه از طریق خودپرداز و اینترنت بانک مسکن استفاده نمایند.

لازم به ذکر است در صورتیکه حساب یا کارت مقصد شناسه دار نباشد انتقال دهنده وجه با شناسه واریز توافقی، می تواند عملیات انتقال وجه را به حساب انتقال گیرنده انجام دهد. لیکن در صورتیکه حساب یا کارت مقصد دارای شناسه واریز منحصر به خود باشد انتقال دهنده وجه می بایست آن شناسه واریز منحصر به آن حساب یا کارت را وارد نماید در غیر این صورت سیستم اجازه انجام عملیات را به انتقال دهنده نمی دهد.

شایان ذکر است استفاده از شناسه واریز در دستگاه خودپرداز و اینترنت بانک به شرطی امکان پذیر است که حساب مبدا و مقصد هر دو مسکنی باشند .

نحوه استفاده از شناسه واریز در دستگاه خودپرداز :

مشتری به عنوان انتقال دهنده وجه ، پس از ورود کارت خود در دستگاه خودپرداز و انتخاب گزینه "انتقال وجه و یا پرداخت اقساط" ، وارد گزینه "انتقال وجه با شناسه واریز شده" و پس از ورود حساب مقصد و مبلغ ، شناسه واریز حساب مقصد را وارد می نماید و عملیات مربوطه را به اتمام می رساند.

نحوه استفاده از شناسه واریز در اینترنت بانک مسکن:

مشتریان محترم می توانند پس از ورود به اینترنت بانک مسکن با نام کاربری و رمز عبور اختصاصی خود، از مسیر انتقال وجه ‘ انتقال وجه مسکنی، عملیات انتقال وجه را به صورت تکی/گروهی/ساتنا و پایا ، پس از انتخاب حساب مبدا و حساب مقصد و وارد نمودن مبلغ و شناسه واریز مربوط به حساب خود، انجام دهند .

تاریخ ویرایش1398/7/14- 12:39