مزایده املاک مازاد مزایده املاک مازاد

بازگشت

آگهی مزایده اجاره هتل گامبرون کیش

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهی مزایده اجاره هتل گامبرون کیش
شماره :
48/99/15
مهلت دريافت سند :
1348/10/11
مهلت ارسال سند :
1348/10/11
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1348/10/11

    بانک مسکن در نظر داردهتل گامبرون خود واقع در جزیره کیش را از طریق برگزاری  مزایده عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درقالب عقد اجاره واگذار نماید.

تاریخ انتشار:  1399/03/01 مهلت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه:  1399/03/01 تاریخ بازدید:1399/03/01 لغایت  :1399/03/10 مهلت ارایه پیشنهاد: 1399/03/13  تاریخ بازگشایی: 1399/03/19 تاریخ اعلام  به برنده:1399/04/02

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  (قسمت اجاره) مراجعه و یا شماره تلفن مرکز تماس 41934 تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.

  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بانک مسکن و جهت بازدید از املاک با شماره تلفن 26204381 تماس حاصل  نمایند.

محل بازگشایی پاکت های پیشنهادات ارایه شده از طریق سامانه ستادچهارراه اسفندیار-خیابان ارمغان شرقی –پلاک 8  ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن ـ طبقه هشتم ـ سالن کنفرانس می باشد .

ساعت : 09:02:00
تاريخ : 1399/03/01