اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

اعلام اسامی برندگان مسابقه انشا نویسی

اعلام اسامی برندگان مسابقه انشا نویسی

 

 

ردیف نام و  نام خانوادگی  مقطع تحصیلی استان
1 درسا جعفری فام ابتدایی خوزستان
2 ریحانه شرفی قم
3 ابوالفضل نظری کرمانشاه
4 هانیه زارع البرز
5 رضا اقدامی اصفهان
6 نگین شاهسونی متوسطه اول فارس
7 ستایش سادات کریمی خراسان جنوبی
8 زینب نیک نهاد فارس
9 زهرا تکلو تهران
10 زهرا احمد پور کرمان
11 هانیه دارابی متوسطه دوم کرمانشاه
12 پرنیان شیر محمدی ایلام
13 ماریا آقایی کردستان
14 امیررضا جهانگیری کردستان
15 محمد ترابی تهران
ساعت : 09:43:00
تاريخ : 1399/10/20