اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان عمومی شناسايي پيمانكاران توانمند و داراي تجربه در حوزه سامانه آمار و اطلاعات و هوش تجاری

فراخوان عمومی شناسايي پيمانكاران توانمند و داراي تجربه در حوزه سامانه آمار و اطلاعات و هوش تجاری

بانک مسکن در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد شرایط در حوزه سامانه آمار و اطلاعات و هوش تجاری از امکانات آنها در راستای تأمین نیازمندیهای اطلاعاتی کاربران صف و ستاد تا از این طریق علاوه بر جلوگیری از افزونگی اطلاعات در سیستم های بهم پیوسته در واحدهای صف و ستاد ، خط مشی جریان تولید و مصرف اطلاعات را در فرآیند بانکداری خرد و کلان ساماندهی نماید . این فراخوان صرفاً جهت شناسایی پیمانکاران متخصص در حوزه آمار و اطلاعات و هوش تجاری برگزار می گردد و شرکت کنندگان مطابق با نیازمندیهای صف (شعب) و ستادبانک نسبت به ارائه توانمندیهای خود اقدام نماید لذا از شرکت هایی که دارای تجربه و رزومه مناسب در خصوص موضوع فوق الذکر باشند دعوت به عمل می آید حداکثر تا ساعت 14:00 روز 12/03/1400سند شناخت و نیازمندیهای پروژه را با ارائه معرفی نامه کتبی از از دایره کمیته عالی قبول معاملات و مناقصات دریافت و اطلاعات کامل مورد نیاز را ، حداکثر تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 26/03/1400 به آدرس ذیل تحویل نمایند:

نشانی : تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) ، بالاتر از چهار راه اسفندیار ، خیابان ارمغان شرقی ، پلاک 8 ، ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دایره دبیرخانه کمیته عالی قبول معاملات و مناقصات . تلفن 26205738-75358232

*ضمناً شماره تماس 64572883 جهت پاسخگوئی به سوالات فنی معرفی می گردد.
ساعت : 12:44:00
تاريخ : 1400/03/12