اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان ارزیابی مشاوره

فراخوان ارزیابی مشاوره

1- نام و نشانی کارفرما:

بانک مسکن به نشانی تهران- میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، نبش خیابان سرهنگ سخایی، ساختمان شماره 1 ادارات مرکزی بانک مسکن

2- موضوع خدمات مشاوره :

طراحی، اجرا و اخذ ممیزی پیاده سازی نظام مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و تهیه فرآیندهای ایمن سازی در مجموعه سازمانی و سرویس های مبتنی بر مشتری

3- دارا بودن گواهی نامه تشخیص صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک با اعتبار حداقل تا تاریخ 30/7/1390 و ارایه آن الزامی است.

4- ارزیابی کیفی بر مبنای معیارهای مندرج در RFQ توسط بانک مسکن انجام خواهد شد.

5- رشته یا زمینه تخصصی مشاور :

فناوری اطلاعات و ارتباطات

6- تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد:

    1-6- مهلت دریافت اسناد ارزیابی : از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 20/1/90 تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 30/1/90

   2-6- مهلت و محل تسلیم اسناد به بانک تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 18/2/90

آدرس فوق : طبقه سوم – دایره کمیسیون معاملات و مناقصات

 3-6- تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت های حاوی پاسخ استعلام ارزیابی کیفی :

 ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 19/2/90 در محل فوق – طبقه پنجم – سالن کنفرانس

7- مدارک لازم جهت دریافت RFQ :

     الف- فیش واریزی به مبلغ 000/150 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره حسابداریکل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن

    ب: ارایه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی

ساعت : 09:41:00
تاريخ : 1390/01/17