اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

پنجمین جشنواره خدمت‌رسانی و پاسخگویی که عرصه رقابت دستگاه‌های دولتی است، در راستای فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی نهضت خدمت‌رسانی و پاسخگویی، 31 خردادماه سال جاری برگزار می‌شود.

 این جشنواره باتوجه به نیاز نظام پاسخگو به جامعه پرسشگر طی حرکتی خودجوش و مردمی انجام می گردد.

محوریت موضوع مقالات

الف ) آثار نام‌گذاری سال‌ها در کشور، چشم‌اندازها و کاربردهای اجرایی

ب ) تاثیر امر به معروف و نهی از منکر در کارآمد‌سازی سازمان‌ها با رویکرد اصلاح الگوی مصرف

ج ) نقش رسانه‌ها در امر خدمت‌رسانی و پاسخگویی

د ) نقش مشارکت‌های مردمی در رسیدن به حد مطلوب جامعه مردم‌مدار

ه ) مدل‌های مدیریتی و شیوه‌های کاربردی در تکریم ارباب رجوع

و ) نقش رقابت در مدیریت انگیزش در سازمان‌ها

از تمامی صاحب‌نظران و همکاران علاقمند دعوت می‌شود مقالات و دستاوردهای پژوهشی خود با محوریت موضوعات ذکر شده را حداکثر تا تاریخ 12/3/1389 به صندوق پستی  1716 – 13445  و یا آدرس الکترونیکی Info@porseshgaran.com   ارسال نمایند.

 

آثار باید تایپ شده، همراه با فایل اجرایی و ترجیحا با چکیده مقاله ارسال شود.

شایان ذکر است، آثار برگزیده علاوه بر ارایه در همایش در کتاب ویژه جشنواره نیز به چاپ خواهد رسید . همچنین از نویسندگان مقالات و پژوهش‌های برتر با اهدای هدایایی قدردانی خواهد شد.

ساعت : 09:57:00
تاريخ : 1389/03/31