اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار سامانه موقعیت یاب جهانی(GPS )در بستر ارتباط اینترنت و بی سیم شبکه داخلی بانک

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار سامانه موقعیت یاب جهانی(GPS )در بستر ارتباط اینترنت و بی سیم شبکه داخلی بانک
بانک مسکن در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد شرایط در زمینه سامانه موقعیت یاب جهانی(GPS ) در بستر ارتباط اینترنت و بی سیم شبکه داخلی بانک اقدام نماید . لذا از شرکت هایی که دارای سامانه آماده در خصوص موضوع فوق می باشند ، دعوت به عمل می آید ، اطلاعات کامل سامانه مورد نظر را به همراه سوابق اجرایی پروژه و کارشناسان مربوطه ، حداکثر تا ساعت روز شنبه مورخ 17/2/1393 به آدرس ذیل تحویل نمایند .
نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر (عج) ، بالاتر از میدان ونک ، خیابان عطار ، نبش خیابان تک شمالی ، ساختمان ادارات کل مرکزی ، طبقه سوم ، دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات 
ساعت : 14:33:00
تاريخ : 1393/03/05