اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار به منظور مکانیزه و یکپارچه نمودن فرایندهای آموزش خود توسط سامانه های مدیریت آموزش (TMS) تحت وب و مبتنی بر استاندارد ISO10015

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار به منظور مکانیزه و یکپارچه نمودن فرایندهای آموزش خود توسط سامانه های مدیریت آموزش (TMS) تحت وب و مبتنی بر استاندارد ISO10015
راخوان عمومی شناسایی پیمانکار به منظور مکانیزه و یکپارچه نمودن فرایندهای آموزش خود توسط سامانه های مدیریت آموزش (TMS) تحت وب و مبتنی بر استاندارد ISO10015

بانک مسکن در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد شرایط به منظور مکانیزه و یکپارچه نمودن فرایندهای آموزش خود توسط سامانه های مدیریت آموزش (TMS) تحت وب و مبتنی بر استاندارد ISO10015اقدام نماید . لذا از شرکت هایی که دارای سامانه آماده در خصوص موضوع فوق می باشند ، دعوت به عمل می آید ، اطلاعات کامل سامانه مورد نظر را به همراه رزومه شرکت ، سوابق اجرایی پروژه و سایر اطلاعات تکمیلی را، حداکثر تا ساعت15روز شنبه مورخ 29/09/1393 به آدرس ذیل تحویل نمایند .
نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر (عج) ، بالاتر از میدان ونک ، خیابان عطار ، نبش خیابان تک شمالی ، ساختمان ادارات کل مرکزی ، طبقه سوم ، دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات .

ساعت : 14:21:00
تاريخ : 1393/09/15