تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری نشست بخشنامه خوانی

اولین نشست بخشنامه خوانی مدیریت شعب استان با حضور مدیر ،معاونان اجرایی ومالی وفناوری ،روسای شعب سطح شهر کرمان وکارکنان مدیریت در محل سالن اجتماعات مدیریت برگزار شد .

 

علی اصغر نادری مدیر شعب استان در ابتدای این نشست ضمن تبریک سال جدید از تلاش همه کارکنان در سال 92تقدیر وتشکر کرد .

وی با اشاره به آمار عملکرد مدیریت در بخش جذب منابع اظهار داشت در پایان سال 92مدیریت شعب کرمان با 28.1درصد رشد منابع رتبه دوازدهم را از نظر درصد رشد ورتبه شانزدهم را به لحاظ مبلغ در بین مدیریتهای کشور کسب کرد ؛که این امر نشانه تلاش مضاعف کارکنان ،پشتیبانی ستاد مدیریت از شعب در راستای جذب منابع وبه نتیجه رسیدن فعالیتهای بازاریابی شعب است .

 

مدیر شعب استان با تاکید بر برنامه ریزی جهت جذب منابع وبازاریابی از ابتدای سال 93تصریح کرد با توجه به سبد متنوع خدمات بانکی بایستی از ابتدای سال از فرصتهای موجود نهایت استفاده را داشته باشیم وبا تعیین هدف برای تک تک کارکنان با کمک ،همیاری وهمکاری تمامی کارکنان شعبه مسیر دستیابی به اهداف را هموارنماییم .

نادری درادامه از  شعب 24آذر با رشد 134درصد،شهید صدوقی با رشد 78.8درصد ،امام خمینی با رشد 75.7،آزادی بارشد 63.5درصد،پارس با رشد 52.9درصد بحرالعلوم با رشد 49.8درصد سرباز با رشد 40.4جمهوری اسلامی با رشد 36.3درصد وشهاب با رشد 30.3درصد در سال 92از این شعب به عنوان شعب شاخص شهر کرمان درجذب منابع وبازاریابی نام برد وافزود رشد بسیار خوب این شعب در پایان سال 92حاکی از کار تیمی وگروهی کارکنان در این شعب است که تلاش همه کارکنان قابل تقدیر است .

وی گفت در بخش بانکداری الکترونیک در سال 92تحول بزرگی در مدیریت کرمان رخ دادوبا فعال سازی 561درصدی خدمات الکترونیکی برای کاربران این مدیریت جز مدیریتهای برتر در بخش فعال سازی خدمات بانکداری الکترونیک بود .

مدیر شعب استان تشویق وفرهنگ سازی استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک را مهترین وحیاتی ترین اولویت کاری شعب در سال 93ذکر کرد وافزود به منظور ارتقایرتبه مدیریت تشویق وترغیب وهمچنین راهنمایی مشتریان وارباب رجوع به استفاده از خدمات الکترونیک بایستی از همین ابتدای سال در دستور کار شعب قرار گیرد .

 

نادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مدیریت در بخش صدور ضمانت نامه گفت با توجه به آمار در بخش صدور ضمانت نامه با توزیع نامتوازن دربین شعب مدیریت مواجه هستیم ؛ودراین زمینه برخی از شعب فعالیت بسیار خوب وچشمگیری داشته اند ؛ودر عوض تعدادی از شعب فعالیت چندانی در این بخش نداشته اند.

 

و ی ادامه دادبا توجه به دستورالعملها ،مقررات وامکانات یکسان شعب بایستی عدم فعالیت شعبی که فاقد عملکر د مطلوب در بخش صدور ضمانت نامه هستند ،مورد بررسی دقیق قرار گیرد .

 

مدیر شعب استان مراجعه ومذاکره با نهادها وسازمانها از جمله شرکت مخابرات ،شرکت گاز ،شرکتهای آب وبرق ،نیروی انتظامی ،اداره کل راه وشهرسازی استان را بارعایت دستورالعملها وبخشنامه های بانک از راههای افزایش منابع در بخش حسابهای کارمزد محور به خصوص ضمانت نامه ها عنوان کرد .

وی در پایان سخنان خود تحقق اهداف وبرنامه ها ی ترسیم شده توسط  مدیر عامل محترم بانک را مستلزم تلاش وفعالیت همه کارکنان ،تغییر نگرشها در رابطه با بازاریابی دانست وافزود به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در سال 93وبه دلیل اینکه در ماههای پایانی سال فشار چندانی را در راستای جذب منابع متحمل نشویم باید از روزهای آغازین سال جدید با همکاری وهمیاری همه کارکنان شعب وپشتیبانی ستاد مدیریت برنامه ریزی جامع وهدفمندی رابرای سال 93 تدوین واجرا کنیم

آخرین بروزرسانی 1394/4/30