تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست بازاریابی

اولین نشست بازاریابی باحضور علی اصغر نادری مدیر جدیدشعب استان برگزار شد .

 

علی اصغر نادری مدیرشعب استان تغییر نگرش ونگاه کارکنان به مشتری ومشتری مداری را از برنامه های اجرایی کمیته بازاریابی مدیریت دانست وگفت در این راستا باید نگاه تک تک کارکنان به مشتری تغییر یابد ؛زیرا حیات وفعالیت ما به عنوان یک موسسه مالی منوط به حضور مشتری است .

وی افزود مشتری مداری وتکریم ارباب رجوع در شعب عامل مهمی در بازاریابی است واگر این امر به درستی در شعب اجرا شود به طور قطع منجر به این می شود که مشتری به ما تبلیغ ومشتریان جدیدی را به سمت ماهدایت کند .

مدیر شعب استان  اظهارداشت باتوجه به ظرفیتهای استان در بخشهای مختلف نظیر کشاورزی ،صنعت ،معدن وسایر بخشها وافزایش روبه رشد منابع مالی متاسفانه سهم بانک مسکن استان از این منابع روبه رشد ناچیز است ؛بنابراین لازم است با برنامه ریزی وایجادتحول وخودباوری در همکاران تلاش شود ؛سهم بانک مسکن از منابع مالی استان افزایش یابد .

نادری بابیان این مطلب که نیمه خالی لیوان را دیدن وتزریق این تفکر به زیرمجموعه بسیار خطرناک است افزود ماهنوز از داشته های بسیار خوبی نسبت به سیستم بانکی برخورداریم که اگر به طور صحیح این داشته هارا مدیریت ومورد بهره برداری قرار دهیم .قطعا"مدیریت شعب استان از وضعیت فعلی خارج خواهد شد .

 

وی باتاکید بر بازاریابی مناسب وشناسایی مشتریان خاص وتبلیغ مزایای صندوق امانات، از صندوق امانات به عنوان کالا وخدمتی نام برد که در قبال خدمتی متقابل به مشتریان ارایه می شود .

 

مدیر شعب استان در بخش دیگری از سخنان خود حساسیت وتوجه ویژه به دستگاههای کارت خوان فروشگاهی رامورد تاکید قراردادوسرویس به موقع دستگاه ،برطرف کردن اختلال واختلافهای ایجادشده در اسرع وقت ،تشریح مزایای دستگاههای کارت خوان وافزایش تراکنش رااز عوامل ترغیب پذیرنده جهت استفاده از دستگاههای کارتخوان بانک مسکن بر شمرد .

 

نادری حساسیت روسای شعب برخروجی منابع وحسابهای فسخی وهمچنین بررسی دلایل فسخ حساب وخروجی منابع را درپایان روز خواستارشد .

 

آخرین بروزرسانی 1394/4/30