تازه های اخبار تازه های اخبار

حراست وانتظامات وظیفه خطیر ومقدسی است که برعهده کارکنان انتظامات است

اکبر محمدی معاون اجرایی مدیریت بابیان این مطلب در مراسم تجلیل از کارکنان انتظامات مدیریت که باحضور معاون فناوری مدیریت ،حجت الاسلام والمسلمین پور قربان امام جماعت مدیریت ورییس حوزه حراست برگزار شد .اظهار داشت وظیفه انتظامات وظیفه سخت ودشواریست وبه دلیل قرابت با روز پاسدار از قداست خاصی برخوردار می باشد وناخودآگاه نام حضرت امام حسین (ع)را در ذهن تداعی می کند .


اکبر محمدی معاون اجرایی مدیریت بابیان این مطلب در مراسم تجلیل از کارکنان انتظامات مدیریت که باحضور معاون فناوری مدیریت ،حجت الاسلام والمسلمین پور قربان امام جماعت مدیریت ورییس حوزه حراست برگزار شد .اظهار داشت وظیفه انتظامات وظیفه سخت ودشواریست وبه دلیل قرابت با روز پاسدار از قداست خاصی برخوردار می باشد وناخودآگاه نام حضرت امام حسین (ع)را در ذهن تداعی می کند .

محمدی افزود کارکنان انتظامات بایستی با سعی وتلاش وکوشش فراوان امنیت وآسایش همکاران وشعب بانک را فراهم نمایند تا همکاران درسایه امنیت به انجام وظایف خود بپردازند .

وی از کارکنان انتظامات به عنوان پیشخوان بانک نام برد وگفت حفظ آراستگی مناسب ونظم انضباط از مواردی است که باید مورد توجه قرارگیرد همچنین حسن برخورد وخوش خویی در برخور دبا مشتریان وهمکاران نیز بایستی توسط تمامی کارکنان انتظامات رعایت شود .

معاون اجرایی مدیریت یاد آورشد دقت وحساسیت لازم در انجام امور محوله ،هوشیاری در مواقع کشیک وخارج از آن ،اهمیت دادن به استراحت جسم وروان وورزش ازمواردی هستند که در هر شرایطی باید کارکنان انتظامات مدنظر داشته باشند

در ادامه این نشست محمدرضا مجیدی رییس حوزه حراست مدیریت نیز طی سخنان کوتاهی گفت کار سخت وطاقت فرسای برعهده کارکنان انتظامات است که سختی این کار برکسی پوشده نیست
وی ایجاد محیطی امن همراه با آرامش را مدیون زحمات کارکنان انتظامات مدیریت دانست وافزود کارکنان انتظامات ویترین بانک هستند ومشتریان اولین برخورد را با این همکاران دارند وقضاوت کلی مشتریان برآیند برخورد اول آنها است که . کارکنان انتظامات مدیریت باید با سعه صدر واحترام با مشتریان در راستای تکریم ارباب رجوع قدم بردارند .
مجیدی مشارکت فعال کارکنان انتظامات را در راه رسیدن به اهداف عالیه بانک خواستار شد .
حجت السلام والمسلمین پور قربان سخنران دیگر همایش بود که مطالبی را در خصوص پاسداری وفضایل اخلاقی در اسلام بیان کرد .

درپایان این مراسم از تلاشهای کارکنان انتظامات ،همسران کارکنان انتظامات ونفرات برتر مسابقات تیراندازی با لوح تقدیر هدایای تقدیر شد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/30