تازه های اخبار تازه های اخبار

رییس دایره اعتباری مدیریت مسیولیت شعبه مرکزی کرمان را عهده دارشد

طی مراسمی با حضورجمعی از کارکنان شعبه مرکزی کرمان ودوایر مدیریت معرفی داریوش عبدالهی به عنوان رییس جدید شعبه برگزارشد .
 ابراهیم سعید مدیر شعب استان درابتدای این مراسم ضمن تبریک انتصاب عبدالهی به سمت ریاست شعبه وتقدیراز زحمات اکبرمحمدی رییس سابق شعبه گفت توقع وانتظارات مدیریت بانک از شعب مرکزی خیلی بالاست ورییس شعبه مرکزی مسیولیت سختی را رابرعهدار دارد
وی افزود با توجه به قدمت 54ساله شعبه مرکزی توقع مدیریت بیش از وضعیت کنونی شعبه است وکه امیدواریم باهمفکری کارکنان شعبه وبرنامه ریزی درست وهمچنین رصد موقعیت شعبه در بین شعب مرکزی بانک شاهد خروج شعبه مرکزی از وضعیت کنونی باشیم .
مدیرشعب استان تصریح کرد بزرگترین بازاریاب شعب هستند،که دراین راه برخورد مناسب، رعایت ادب واحترام لازمه حفظ ونگهداری مشتری است .
سعید گفت بازاریابی وجذب مشتری یک روی سکه است وحفظ ونگهداری مشتری روی دیگر سکه و در شرایط فعلی بانک نیازمند آن است که کارکنان با وجدان کاری ،حوصله وسعه صدر پاسخگویی مشتریان باشند .
وی اضافه کردجایگاه شعبه مرکزی در رنج کنونی قابل قبول نیست و انتظار است شعبه مرکزی با ریاست عبدالهی با برنامه ریزی اصولی تغییر وتحولی اساسی در سپرده ها،مطالبات معوق وبانکداری الکترونیک ایجاد کند ؛
مدیرشعب استان ادامه دادالبته محدودیتها وکمبودهای در این زمینه وجوددارد اما مدیر خوب مدیریست که با وجود محدودیت به اهداف تعیین شده دست یابد .
در بخش یگری از این مراسم اکبر محمدی معاون اجرایی مدیریت نیز گفت شعبه مرکزی کرمان از همکاران صدیق وزحمت کشی برخوردار است وبطور یقین با مدیریت وسابق خوب عبدالهی تغییر وتحولات مثبت در راستای اهداف بانک در شعبه دور از انتظار نخواهد بود .
وی افزود در سمت معاونت مدیریت در کمال خرسندی ودر حد توان درخواستهای ونیازهای شعبه را در جهت اهداف بانک برآورده خواهیم کرد .
داریوش عبدالهی نیزبا تشکر از حسن نیت و اعتماد مدیران ارشد بانک نسبت به وی اظهار امید واری کرد با همت وتلاش تمامی کارکنان شعبه تحولات اساسی در جهت دستیابی به اهداف وتغییر جایگاه شعبه ایجاد شود .
رییس جدید شعبه مرکزی کرمان تحقق اهداف را مستلزم همت جمعی وکار تیمی دانست وافزود اگر حسن نیت ودیدگاه مثبت همه کارکنان وجودداشته باشد کسب موفقیت ودستبابی به اهداف دور از ذهن نیست .
وی افز ود در صورت حاصل شدن نتیجه مطلوب وارتقای درجه شعبه آثار آن متوجه تک تک کارکنان خواهد شد .
گفتنی است عبدالهی پیش از انتصاب به این سمت در کارنامه شغلی خود مسیولیت شعب خواجو وجمهوری اسلامی کرمان وریاست دایره اعتباری مدیریت را دارد .
آخرین بروزرسانی 1394/4/30