تازه های اخبار تازه های اخبار

بایستی شرایط استفاده از تجربیات همکاران بازنشسته برای کارمندان جدید فراهم شود .

ابراهیم سعید مدیر شعب استان با بیان این مطلب در مراسم تجلیل از سی سال خدمت صادقانه 4نفر از همکاران باز نشسته مدیریت افزود بازنشستگان از سرمایه های عظیم هرسازمانی هستند وباید از تجربیات آنان برای راهنمایی وهدایت پرسنل جوان وکم تجربه در بخشهای مختلف استفاده کرد .

 

ابراهیم سعید مدیر شعب استان با بیان این مطلب در مراسم تجلیل از سی سال خدمت صادقانه 4نغر از همکاران باز نشسته مدیریت افزود بازنشستگان از سرمایه های عظیم هرسازمانی هستند وباید از تجربیات آنان برای راهنمایی وهدایت پرسنل جوان وکم تجربه در بخشهای مختلف استفاده کرد .
وی بازنشستگان را گنجینه ای از تجربیات ارزنده دانست وگفت این تجربیات ودستاورده ها همواره قابل توجه بوده وبطور شایسته می بایست مورد بهره برداری قرار گیرد .
سعید ادامه داداحترام وقدر شناسی از تلاشهای بازنشستگان عزیز که سی سال از بهترین سالهای عمر خودرا در مسیر خدمت به مردم صرف کرده اند وظیفه تک تک ماست .
مدیرشعب استان درپایان سخنان خود دوران بازنشستگی همراه با موفقیت وشادی را برای همکاران بازنشسته وخانواده آنها آرزوکرد .
سید احمد احمدی موسوی همکار بازنشسته نیز طی سخنان کوتاهی وبه نمایندگی از همکاران بازنشسته حاضر دراین مراسم از فراهم شدن فرصت برای تجلیل از سالها خدمت خالصانه همکاران بازنشسته ابراز خرسندی کردوافزود دوران سی سال خدمت در بانک بهترین ایام عمر من بوده وبهترین دوستان وخاطرات من نیز مربوط به همین دوران است .

در پایان این مراسم به پاس خدمات صادقانه سید احمد احمدی موسوی ،محمد عظیمی فرد،نصیر رستم آبادی ومهدی پور اقبالی لوح تقدیر وهدایایی به رسم یاد بود به آنان اهداشد .

آخرین بروزرسانی 1394/4/30