تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب استان :ورزش امروز پس اندازی است برای دوران پیری

به مناسبت 25دیماه 73سال تاسیس بانک مسکن ورزش صبحگاهی به میزبانی مدیریت شعب استان کرمان وبه همت انجمن صبح وورزش با حضور پرشور ورزشکاران وهمکاران ورزش دوست مدیریت وشعب سطح شهر کرمان در محوطه بیرونی ساختمان مدیریت برگزار شد .

ابراهیم سعید مدیرشعب استان در این همایش ورزشی در سخنان کوتاهی ورزش رایک اصل مهم برای بهتر زندگی کردن وتقویت جسم روان عنوان کرد وافزود ورزش امروز پس اندازی است ،برای دوران پیری واز کار افتادگی

وی ورزش را باعث ایجا نشاط وشادابی در افراد دانست وگفت ورزش مداوم از بسیاری از بیماریها جلوگیری می کند .

سعید درادامه از تلاشهای انجمن صبح وورزش کرمان به خاطر اشاعه فرهنگ ورزش در بین اقشار مختلف قدر دانی کرد وافزود ورزش صبحگاهی حرکت پسندیدهای است که توسط انجمن صبح وورزش وبه میزبانی سازمانهای مختلف استان برگزار می شود .

 اجرای حرکات ایروبیک وورزش باستانی توسط مربی ومرشد باستانی کار وگروه همرا ه ازجمله برنامه های ورزشی این همایش بود .

گفتنی است در پایان این همایش هدایای به رسم یاد بود توسط مدیریت شعب استان به شرکت کنندگان اهداشد .

آخرین بروزرسانی 1394/4/31