تازه های اخبار تازه های اخبار

اولین دستگاه خودپرداز بانک مسکن دربیمارستان راضیه فیروز کرمان نصب شد

درراستای مذاکرات گروه بازاریابی مدیریت با بیمارستان راضیه فیروز کرمان وبا توجه به درخواست این بیمارستان مبنی بر نصب دستگاه خودپرداز دراین بیمارستان اولین دستگاه خودپرداز بانک مسکن دربیمارستان راضیه فیروز نصب ومورد بهر ه برداری قرار گرفت .
درراستای مذاکرات گروه بازاریابی مدیریت با بیمارستان راضیه فیروز کرمان وبا توجه به درخواست این بیمارستان مبنی بر نصب دستگاه خودپرداز دراین بیمارستان اولین دستگاه خودپرداز بانک مسکن دربیمارستان راضیه فیروز نصب ومورد بهر ه برداری قرار گرفت .
ابراهیم سعید مدیر شعب استان طی بازدید از بخشهای مختلف این بیمارستان ودر گفتگو با رییس بیمارستان به تشریح خدمات بانک پرداخت وتعامل وهمکاری بیشتر بین بانک وبیمارستان راخواستار شد .
دکتر شهریاری رییس بیمارستان راضیه فیروز نیز باابرازخرسندی از تعامل به وجود آمده بین بانک وبیمارستان ازتقویت حساب بیمارستان دربانک خبرداد وافزود بیمارستان قصد دارددر آینده نزدیک حسابی برای بخشهای ای سی یو وقلب در بانک افتتاح نماید .
شایان ذکر است بیمارستا ن راضیه فیروز یکی از بزرگ ترین ومجهزترین بیمارسانهای خصوصی در کرمان می باشد که بانک مسکن به عنوان اولین بانک اقدام به نصب دستگاه خودپرداز دراین بیمارستان کرده است
آخرین بروزرسانی 1394/4/31