تازه های اخبار تازه های اخبار

به مناسبت اعیادشعبانیه پانصدو سی میلیون ریال کارت هدیه توسط شعبه مرکزی کرمان به فروش رفت.

گروه بازاریابی شعبه مرکزی کرمان دراعیادشعبانیه با بازاریابی و تبلیغات به موقع موفق به فروش 871 فقره کارت هدیه به مبلغ 530میلیون به ادارات و سازمانهای شهرکرمان شد . گفتنی است شعبه مرکزی کرمان طی 4ماهه نخست سالجاری 5148فقره کارت هدیه به مبلغ709ر3میلیون ریال به فروش رسانده است .
آخرین بروزرسانی 1394/4/31