تازه های اخبار تازه های اخبار

از خدمات 30 ساله اکبر جعفری همکار بازنشسته شعبه مرکزی کرمان تقدیر شد .

طی مراسمی با حضور مدیر ،معاونان و روسای شعب ودوایر مدیریت از خدمات 30 ساله اکبر جعفری همکار بازنشسته تقدیر شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان غفوریان، در این مراسم ضمن تجلیل  وقدر دانی از زحمات اکبر جعفری همکار بازنشسته افزود :توسعه وپیشرفت بانک مرهون  تلاش ها بی وقفه وبی دریغ همکارانی است  ؛که در طول دوران خدمت خود صادقانه  تلاش کردند واین امانت را به دست نسل دیگری از همکاران می سپارند .

وی با بیان اینکه هر کارمندی در دوران خدمت خود باید، به دنبال تعالی وپیشرفت در کار خود بعنوان یک هدف شغلی باشد ؛گفت :بازنشستگان بهترین سالهای عمر خود را صرف خدمت نموده وکوله باری از تجربه در اختیار دارند .

غفوریان  اظهار داشت : تجربیات بازنشستگان در طول دوران خدمت بعنوان یک گنجینه ومنبع بسیار مهم وارزشمند محسوب می شود؛ در کنار توان نیروی جوان بعنوان دو مولفه اساسی می تواند شرایط بسیار مطلوب را برای بانک بوجود آورد .

مدیر شعب استان بازنشستگی را شروع جدیدی دانست  وافزود: بازنشستگی  پایان کار نیست وبانک همواره نیازمند تفکر ،همراهی وهمفکری همکاران بازنشسته است ؛که با کوله باری از تجربه همواره راه گشای فعالیتها ی سایر کارکنان بوده اند ودر کنار نیروهای جوان مسیر تحرک وپویایی سازمان را همواره می کنند .

گفتنی است در این مراسم هدایای به رسم یاد بود، به اکبر جعفری همکار بازنشسته اهدا شد.
آخرین بروزرسانی 1399/6/30