تازه های اخبار تازه های اخبار

محمد علی احمدی نژاد معاون مدیریت کرمان شد .

نشست معارفه محمد علی احمدی نژاد به عنوان معاون مدیریت کرمان با حضور عقیل زینلی مدیر شعب استان ،امید قاسم زاده معاون اجرایی وکارکنان مدیریت برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان در این مراسم زینلی با قدر دانی از خدمات محمدرضا سلطانی معاون سابق مدیریت وقت شناسی ،تعهد وتجربه کاری را از خصوصیات سلطانی برشمردگفت : تغییر وگردش شغلی زمینه ساز کسب تجربه ورسیدن به موفقیت است .

زینلی با معرفی محمد علی احمدی نژاد به عنوان معاون جدید مدیریت گفت :وی شناخت کافی از همه همکاران دارد وبا توجه به تجربیاتی که  از استان هرمزگان کسب کرده است ؛می تواند در بیشبرد اهداف مدیریت کمک کننده باشد

مدیر شعب استان افزود :دوایر مدیریت باید سرعت عمل وانجام به موقع امور و ارائه راهکار را در دستور کار قرار دهند .

زینلی یاد اور شد :در یک محیط ارام  کار ها با سرعت بیشتری  انجام می شود، بنابراین روسای دوایر باید ضمن اولویت بندی وارائه راهکار مناسب وتسلط به کار  در  تسهیل و تسریع امور کوشا باشند .

وی گفت :با تعامل وهمکاری بین دوایر رسیدن به اهداف دور ازدسترس نیست .

مدیر شعب استان رعایت عدل وانصاف  را در گردش شغلی کارکنان مهم ارزیابی کرد وگفت :سعی ما این است که در جابجای ها وگردش شغلی کارکنان  ضرر وزیانی متوجه آنان  نشود .

زینلی یکی از برنامه های قابل اجرادر مدیریت کرمان  را ارزیابی عملکرد دوایر مدیریت عنوان کرد وگفت : همان طوری که عملکرد شعب ارزیابی  می شود ،از این پس عملکرد دوایر مدیریت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

وی ارائه راهکار،داشتن خلاقیت ،تسلط به کار ،انجام سریع امور مربوط به مشتریان را ملاک ومعیار سنجش دوایر مدیر عنوان کرد .

مدیر شعب استان گفت :ارزیابی دوایر مدیریت تاثیر بسیار زیادی در ارزیابی شعب دارد واین امر باعث می شود  شعب بیشتری در منطقه سبز عملکردی قرار گیرند .

محمدرضا سلطانی معاون سابق مدیریت نیز گفت :زمان  به سرعت در حال گذر است ،بنابراین بایدنهایت استفاده را  در مسیر خدمت به جامعه وکارکنان از فرصتهای پیش رو داشته باشیم

وی پرهیز ار روزمرگی ،بهره گیری از ظرفیت وپتانسل استان را در افزایش سهم مدیریت از منابع موجود مهم دانست وگفت: اگر شعب به درستی از این ظرفیت ها استفاده کنند ؛ رشد فزاینده ای خواهند داشت ،که این رشددر نهایت افزایش درجه شعب را به همراه  خواهد داشت  .

وی افزود: تعهد سازمانی ،تخصص ،قدرت چانه زنی وتعاملات بین کارکنان،افزایش  توانمندی مدیریت را به دنبال دارد وهرچه مدیریت توانمندتر باشد، امکانات بیشتری در اختیار همکاران قرارخواهد گرفت .

محمد علی احمدی نژاد معاون مدیریت نیز جابه جایی وگردش شغلی را منشاء کسب تجربیات جدید کاری عنوان کرد .

وی استفاده از ظرفیت ها وپناسل موجوددر  استان را در دستیابی به اهداف بسیار مهم ارزیابی کرد واظهار امیدواری کرد، باهمکاری وتلاش همه کارکنان ارتقاءجایگاه مدیریت بیش از گذشته   محقق شود .

در پایان این مراسم به پاس قدر دانی از خدمات محمدرضا سلطانی معاون سابق مدیریت هدایایی به ایشان اهدا شد .

گفتنی است  محمد رضا سلطانی طی حکمی توسط مدیر عامل بانک  به سمت معاون مدیریت هرمزگان منصوب شد .

 

آخرین بروزرسانی 1400/2/30