فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیر شعب خوزستان

دستاورد کارکنان حوزه حراست احساس آرامش همکاران و مشتریان است

پرسنل انتظامات مدیریت خوزستان در یک نشست صمیمی و دوستانه به بررسی مباحث و مسایل حوزه کاری پرداختند.
به گزارش روابط عمومی این مدیریت ، عباسعلی شفیعی مدیر شعب خوزستان با حضور در جمع کارکنان حوزه حراست و انتظامات مدیریت از اقدامات و تلاش های خستگی ناپذیر آنان تشکر و قدردانی کرد.
وی با اشاره به نقش کارکنان حوزه حراست در پاسداری از حریم امنیت سازمان ها و کمک به امنیت عمومی کشور گفت: یکی از اساسی ترین نیازهای انسان احساس آرامش و امنیت است. این احساس ، حالتی است که انسان هم در محیط خانه ، هم در اجتماع و هم در سازمان محل خدمتش بدان نیازمند است.
احساس امنیت در محل کار هر چند که اهمیت آن ممکن است مورد غفلت قرار گیرد اما واقعیتی است که هستی و آرامش سازمان بدان وابسته است . با بودن همکاران انتظامات از بروز بسیاری از پیشامد ها و ناملایمات ناگوار تا کنون جلوگیری شده زیرا نفس حضور این عزیزان در سازمان مانع بروز حوادث و عامل آرامش و آسایش کاری است.
وی افزود: مسیولین حوزه حراست مدیریت ها نیز تاکنون نقش بسزایی در هماهنگی و هدایت مطلوب پرسنل انتظامات برای رسیدن به اهداف عالی بانک بویژه در حوزه های حفاظتی و امنیتی داشته اند. بحمدالله بانک تا کنون در موارد یاد شده کمترین خسارت ، زیان و حتی سهل انگاری را داشته است و این افتخار بزرگی برای همکاران زحمتکش این حوزه است. در همین راستا تعدادی از پرسنل این حوزه در مدیریت خوزستان مورد تشویق ، تقدیر و ترفیع درجه واقع شده اند.
حشمت اله کاکی مسیول حوزه حراست مدیریت نیز طی سخنانی ضمن تشکر از حضور مدیر شعب استان در این نشست طی سخنانی مهمترین وظایف کاری پرسنل این حوزه را به آنان گوشزد کرد و افزود : دقت و تمرکز بر انجام درست وظایف با توجه به حساس بودن حوزه کاری انتظامات و حراست مهمترین توصیه ای است که می توان در این نشست مهم بر آن تاکید کرد.
مسایل حفاظتی و امنیتی در همه جای دنیا از حساسیت ، ظرافت و دغدغه های خاصی برخوردار است. این دغدغه و دل نگرانی در سازمان های پولی و مالی دو چندان و مضاعف است. بنابر این همکاران عزیز همیشه و همواره باید به اهمیت شرح وظایف خود آگاه و بر رعایت موارد آن بر نفس خویش یادآور باشند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/21