تازه های اخبار تازه های اخبار

گزارش تصویری سنجش اطلاعات شغلی سال93

ازمون سنجش اطلاعات شغلی کارکنان مدیریت قزوین در سال1393 در محل سالن امتحانات رسالت قزوین برگزارشد.
در ابتدای این آزمون با حضور رضا صادقی اقدم معاون اداره کل امور مدیریتهای شعب ومسیولین مدیریت از نفرات برتر آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال 92 به شرح ذیل با اهدای لوح وهدایا تقدیر شد
 
1-گروه روسا ومعاونین شعب
امیرحسین شفیع آبادی  نفر اول
ابوالفضل صالحی  (شایسته تقدیر)
2- گروه پایوران
خدیجه فهیمی مطلق  (نفراول)
فاطمه بابا (شایسته تقدیر)
حامد شاهباز(شایسته تقدیر)
3- گروه متصدیان
اسماعیل گلباز (نفراول)
یوسف محمد بیگی (شایسته تقدیر)
امید احمدی(شایسته تقدیر)
حسن اهوازی(شایسته تقدیر)
آخرین بروزرسانی 1394/4/24