تازه های اخبار تازه های اخبار

حسینی: باید با جدیت ونظارت بیشتر اهداف عملیاتی ابلاغی سال جاری بانک را درحوزه وصول مطالبات محقق نماییم.

کارگروه وصول مطالبات با حضور مسیولین مدیریت وروسای دوایر مدیریت به منظور بررسی راهکارهای لازم جهت کاهش مطالبات معوق و جلوگیری از افزایش آن در محل مدیریت برگزار شد.
در این نشست سید اصغر حسینی- مدیر استان- با بررسی آمار عملکرد سال 92 مدیریت در حوزه وصول مطالبات ضمن تقدیر از عملکرد شعب وکارگروهها در وصول مطالبات وپیگیری و نظارت مستمر تصریح کرد در سال جاری نیز باید با جدیت ونظارت بیشتر اهداف عملیاتی ابلاغی سال جاری بانک را دراین حوزه محقق نماییم.
وی افزود در سال جاری کلیه کارگروهها با حضور در شعب بعد از وقت اداری باید ضمن بررسی دقیق وضعیت مطالبات معوق هرشعبه در سرفصلهای مربوطه با پیگیری مستمر از افزایش فزاینده در مطالبات معوق جلوگیری و اقدام به کاهش آن نماییم.
مدیراستان با تاکید بر مشارکت جمعی همه کارکنان در امر وصول مطالبات اظهارداشت باید با استفاده از تمام توانمندیهای منابع انسانی و ابزارهای انگیزشی لازم در راستای افزایش مشارکت پذیری کارکنان به منظور تحقق اهداف بانک اقدامات لازم صورت پذیرد.
در ادامه این جلسه حاضرین در جلسه پیشنهادات ونقطه نظرات خود را در حوزه وصول مطالبات ارایه نمودند وتصمیمات وبرنامه ریزی لازم در جهت تحقق اهداف این بخش در سال جاری اتخاذ گردید.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24