تازه های اخبار تازه های اخبار

حسینی -مدیراستان- خواستار توجه کلیه کارکنان به رویکردهای راهبردی ، عملیاتی و مدیریتی جدید بانک مسکن شد

گردهمایی روسای شعب با حضور مسیولین وروسای دوایر وشعب مدیریت شعب استان قزوین به منظور انتقال موارد مطرح شده در دومین سمینار مدیران ارشد بانک در محل سالن اجتماعات مدیریت برگزار گردید.

سید اصغر حسینی – مدیرا استان - در ابتدای سخنان خود به انتقال موارد مطرح شده در دومین سمینار مدیران ارشد بانک که در مشهد مقدس برگزار گردید پرداخت وطى سخنانى ضمن قدردانى از زحمات تمام کارکنان صف وستاد، خواستار توجه کلیه کارکنان به رویکردهای راهبردی ، عملیاتی و مدیریتی جدید بانک مسکن شد .
مدیراستان اظهار داشت بانک مسکن با 75 سال افتخار خدمت، به عنوان یک بانک تخصصی دولتی درحوزه مسکن همواره در راستای سیاست های دولت جمهوری اسلامی اقدام کرده است . وبا داشتن نیروى انسانى توانمند همچنین با داشتن شبکه گستردشعب از دیگر توانمند یهاىبانک است و این وجه تمایز بانک مسکن نسبت به سایربانکهاست.
وی افزود ما به عنوان بانکدارباید تفکر اقتصادى داشته باشیم و رؤساى شعب باید مدیریت سرمایه انسانى، مدیریت کار تیمى، مدیریت عملکرد، مدیریت خلاقیت و نوآورىو مدیریت سودآورى داشته باشند و اگر این مدیریتها اعمال شوند منابع ارزا ن قیمت بیشترى جذب خواهد شدو به اهداف بانک که جذب منابع ارزا ن قیمت و با قیمت مناسب، تسریع فروش اقساطى مسکن مهر و نظارت برمصرف و اجتناب جدى از مطالبات غیرجارى است خواهیم رسید.
حسینی با اشاره به قیمت تمام شده منابع،افزایش سقف هاى تسهیلات و متناسب سازىتسهیلات با نیازهاى جدید، بازسازى شعب، تقویت بازاریابى هدفمند رااز دیگر دغدغه هاى عملیاتى بانک عنوان کرد و حل این مسایل را نیازمند داشتن رویکردهاى مدیریتى ومسیولیت پذیری کلیه کارکنان دانست.
وی در ادامه خطاب به رؤساى شعب استان ، اظهار داشت شعبه ویترین بانک محسوب مىشود واین شما هستید که با مشترى در تعامل هستید و مىتوانید ظرفیت اعتبارى مشترى را تشخیص دهید و اگر رفتارمناسب نداشته باشید یا نیاز او را تشخیص ندهید درجذب مشترى و نگهدارى او موفق نخواهید بود.
مدیراستان افزود: در حوزه منابع انسانى نیز ما به نیروهایى نیازمندیم که بتوانند خلق ارزش کنند. به همین دلیل، دایره اداری، وظیفه دارد براى تمامى رؤسا و کارکنان شعب، دوره های آموزشی با اثربخشی بالابرگزار نماید تا نیروهایی خلاق ، وارزش آفرین داشته باشیم.
وی با اشاره بر افزایش انگیزش کارکنان تاکید کرد با استفاده از ابزارهای که در اختیار مدیریت وروسای شعب قرارگرفته است حتما" سطح انگیزش کارکنان باید افزایش یابد. وبا پرهیز از روزمرگی به سمت خلاقیت ونوآوری در انجام امور باشیم.

حسینی افزود: هنر مااین است که بانک را درمسیر اهداف تعیین شده رو به جلو به پیش ببریم و این از دغدغه هاى کلان مدیریت ارشد بانک است، بنابراین با ایجاد ثبات و سلامت و انضباط مالى که مهم ترین شاخص عملکردى است در جهت تعالی بانک گامهای موثری برداریم.
وى در ادامه تاکید کرد: با نگاه مثبت به آینده و بااتکا به پتانسیل هاى منابع انسانی ، داشتن رویکرد اقتصادى در شعب و همفکرى باکارکنان ، وبا بهره گیرى از تمام خلاقیت کارکنان ، مى توانیم در رسیدن به اهداف موفق عمل کنیم.
مدیر استان ارتقا کارکنان، شایسته پرورى و شایسته گزینى وایجاد ظرفیت هاى مدیریتى، استفاده از نظام ارزیابی عملکرد رااز جمله اهداف و وظایف مدیریت عنوان کرد وتصریح کرد اولویت ارزیابی عملکرد ما فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر است که باید شعب با تمام توان خود در این حوزه فعالیت نمایند تا هرچه سریعتر با اتمام فروش اقساطی این واحدها تسهیلات پرداختی در کوتاهترین زمان ممکن به بانک برگردد.
وى با تاکید بر بازاریابی هدفمند افزود در حوزه بازاریابی وبازارشناسی همیشه با بررسی وضعیت بازار باید سعی کنیم همیشه پیشرو باشیم نه پیرو وبا بازاریابى اثربخش منابع بانک را احیا کرده و به دنبال پایدارى منابع در حوزه تجهیز منابع باشیم.
مدیراستان هدف مورد نظر در رشد منابع در سال جارى را 39 درصد عنوان کرد وگفت براى نزدیک شدن به این هدف، شعب باید تلاش زیادى در ما ههاى باقیمانده سال جارى داشته باشند.
حسینی در ادامه سخنان خود اظهار داشت باید همه کارکنان جلسات بخشنامه خوانی را جدی بگیرند تا بازخورد لازم را این جلسات داشته باشیم وبرای همین موضوع در پایان هر فصل امتحانی از موارد مطرح شده در این جلسات برگزار خواهد شد تا اثربخشی لازم ارزیابی شود.
مدیراستان بااشاره به بخشنامه بانک مرکزى درخصوص اینکه مشترى از ابزارهاى پرداختهاى غیرنقدى بیشتراستفاده کند تا از هزینه زیاد چاپ، توزیع و جمع آورىاسکناس جلوگیرى شود گفت شایسته است تا همکاران شعب مشتریان را به استفاده از ابزارهاى بانکدارىالکترونیک ترغیب کنند.
مدیر استان در پایان سخنان خود، رشد منابع با تاکید برمنابع ارزان قیمت، کاهش مانده مطالبات غیرجارى و وصول مطالبات غیرجارى، نظارت برپرداخت تسهیلات و تسریع در واگذارى و فروش اقساطى پروژه هاى مسکن مهر تاکید کرد.
درادامه گردهمایی دو گروه متشکل از دوایر زیر مجموعه معاون اجرایی ومالی فناوری ، در حضور روسای شعب با تشکیل پانلهایی با موضوعات مختلف از جمله جذب منابع ، مسکن مهر، بازاریابى هدفمند ، فناوراطلاعات، امورمالى، حقوقى و وصول مطالبات، اعتبارى و سرمایه گذارى که در دومین سمینار مدیران ارشد مطرح شده بود به بحث وتبادل نظر قرار دادند.
پیش از برگزارى این پنلها، مرتضی قربانی معاون اجرایی مدیریت طی سخنانی با تاکید بر موارد مطرح شده در دومین سمینار مدیران ارشد بانک خواستارتوجه همه کارکنان به سیاستهای اصلی بانک شد.
وی در ادامه سخنان خود سرعت در ارایه خدمات، کیفیت خدمات وبرقرارى رابطه خوب با مشترى را از عوامل مؤثر در جذ ب مشترى عنوان کرد.
قربانی با تاکید بر وصول مطالبات معوق بانک اظهارداشت وصول مطالبات را می توان به عنوان بهترین گزینه در تامین مالى قلمداد کرد زیرا منابعى بدون هزینه و بدون تعهدبراى بانک است وهمه ما باید در این حوزه با جدیت تلاش نماییم.
در پایان این گردهمایی از روسای شعبی که در چهار حوزه جذب منابع ، وصول مطالبات، فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر وبانکداری الکترونیک توانسته بودند عملکرد مفید وموثری داشته باشند با اهدای لوح وهدایایی تقدیر شد.
رییس شعبه مرکزی قزوین(عیسی قلیچ خانی ) در دو بخش جذب منابع و وصول مطالبات
رییس شعبه بلوار مدرس قزوین(سیامک غیاثوند) در دو بخش جذب منابع و وصول مطالبات
رییس شعبه سعدی قزوین(حمید کاسه چی) در دوبخش جذب منابع و وصول مطالبات
رییس شعبه فرهیختگان (محمد نوری) در دو بخش جذب منابع و وصول مطالبات
روسای شعب بازار( علی نصری)، فلسطین شرقی (محمد حسین زرابیگی)، اقبالیه (بهروز رحیمی)، خیام شمالی (اسماعیل عربلو)، ولیعصر (احمد اکبرشاهی)، بویین زهرا(علی پیشوی)، راه آهن (امیر حسین شفیع آبادی) در بخش جذب منابع وهمچنین رییس شعبه الوند (علی حسنی ) در بخش فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر وعلیرضا شعبانی رییس شعبه مرکزی تاکستان در بخش بانکداری الکترونیک .

آخرین بروزرسانی 1394/4/24