تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه کمیته بازاریابی

جلسه کمیته بازاریابی با حضور مسیولین مدیریت وبرخی از شعب تابعه به منظور بررسی عملکرد بازاریابی شعب وارایه راهکارهای لازم جهت افزایش منابع مالی در محل مدیریت برگزار شد.

عیسی قلیچ خانی معاون اجرایی مدیریت در این نشست با تاکید بر تحقق اهداف بانک یکی ازعوامل موثر در افزایش رضایتمندی مشتریان ، مشاوره صحیح و برآورده ساختن نیازها  وخواسته های مشتریان برشمرد وتصریح کرد نباید با عملکرد اشتباه رابطه بانک ومشتری دچار خدشه شودو همه کارکنان باید نهایت تلاش خود را برای افزایش رضایتمندی، حفظ ونگهداری مشتریان انجام دهند.

وی اظهارداشت هزینه دستیابی به یک مشتری جدید بسیار بیشتر از حفظ مشتریان قدیمی است و با توجه به اینکه یک مشتری ناراضی ،نارضایتی خود را به  چندین نفر دیگر اعلام می دارد منجر به خنثی شدن مزیتهای رقابتی بانک می شود بنابراین نباید عملکرد ما به گونه ای باشد تا موجب نارضایتی مشتریان گردد.

قلیچ خانی  با تاکید برلزوم بررسی  وکنترل مستمر شاخص های ارزیابی عملکرد توسط شعب خاطر نشان کرد ، با ید همه بامسیولیت پذیری انسجام وتعهد سازمانی تلاش نماییم تا اهداف تعیین شده در بخشهای مختلف تحقق یابد.

وی با تاکید بر لزوم کاهش قیمت تمام شده پول تصریح کرد ترکیب منابع  شعب باید به گونه ای باشد تا با جذب منابع ارزان قیمت وصفردرصدی وپرداخت تسهیلات به سمت کاهش قیمت تمام شده پول حرکت نمایند.

ابوالفضل کفشدوزی – معاون مالی وفناوری مدیریت –نیز بابیان نکاتی پیرامون اثرات بازاریابی موثر در شعب ونقش  روسای شعب در هدایت آن اظهار داشت  عملکردما باید به گونه ای باشد که ضمن رصد عملکرد رقبای خود ،از روزمرگی وسکون دوری نموده و همواره تلاش نماییم به سمت وضعیت مطلوب حرکت نماییم.

 وی افزود روسای شعب با استفاده حداکثری از توانمندیهای کارکنان زیرمجموعه خود و با برنامه ریزی مناسب واتخاذ راهکارهای لازم در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب که همان دستیابی به اهداف تعیین شده است تلاش نمایند.

ابوالفضل کفشدوزی معاون مالی وفناوری مدیریت قزوین  با بیان وی‍ژگی محصولات  بانک اظهار داشت  مزیت های رقابتی بسیار خوبی در بسته های  تسهیلاتی وسپرده ای وجود دارد که باید  کارکنان با شناخت کامل از این بسته ها با مشاوره صحیح به مشتریان  اهداف مورد نظر را محقق نمایند.

کفشدوزی با تاکید بر تحقق اهداف واعتلای  بانک  اظهارداشت مسیولین شعب  با نهادینه کردن فرهنگ مشارکت جمعی، ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به مشتریان، نظارت وکنترل لازم،ارتقای نظم بصری شعب و ارتباط موثر با کارکنان زیر مجموعه درجهت تحقق اهداف واعتلای نام بانک تلاش نمایند.

وی با تاکید بر شناسایی توانمندیهای کارکنان واستفاده بهینه از این توانمندیها خاطر نشان کرد با توجه به  وجود کارکنان جوان وباانگیزه ومنابع مالی موجود دراستان باید با استفاده بهینه از این پتانسیل ها وعزم واراده جدی نسبت به افزایش سهم بازار  اقدام نماییم.

درادامه جلسه ضمن بررسی عملکرد شعب توسط مدیراستان رهنمودها وراهکارهای لازم جهت بازاریابی موثر ارایه وبر لزوم تحقق اهداف بانک تاکید شد.

 

آخرین بروزرسانی 1399/6/25