تازه های اخبار تازه های اخبار

بازديد مدير منطقه غرب كشور از مديريت شعب استان قزوين

آموزش كاركنان بايد دراولويت وراس امور باشد.

مرتضي صالحي مدير منطقه غرب كشوردر در جريان بازديداز مديريت شعب استان قزوين وشعب تابعه اين مديريت كه مسئولين مديريت نيز وي را همراهي مي كردند با تاكيد بر آموزش كاركنان اظهارداشت آموزش کارکنان بايد در اولويت وراس امورباشد و به عنوان یک گوهر گرانبها و یک مؤلفه اساسی تغییر و بهبود به آن نگاه كرد .

وي با توجه به نقش مهم مسئولين شعب در امر آموزش كاركنان شعب افزود آموزش چیزی جز تغییردر جهت بهبود عملكرد نیست وهر تغییر و نهادینه کردن را می توان با آموزش اثربخش، به نتیجه رساند .

مدير منطقه غرب كشور با تاكيد بر نظارت وكنترل لازم در كليه امور تصريح كرد تمام اطلاعات در نظام ارزيابي عملكرد بانك مهم است  و بايد بصورت مستمر توسط مسئولين مديريت وشعب بررسي وبا رصد روزانه عملكرد وشناسايي نقاط ضعف وقوت در جهت بهبود عملكرد شعب تلاش شود.

مرتضي صالحي  با بيان اين مطلب كه كاركنان متناسب با اولويتهاي بانك اطلاعات خود را بروز نمايند خاطر نشان كرد يكي از مولفه هاي مهم يك بانكدار بروز بودن اطلاعات  وي مي باشد كه اين امر مهم مي تواند در اطلاع رساني ومشاوره صحيح به مشتريان  وافزايش رضايتمندي آنها نقش بسزايي ايفا نمايد .

وي افزود شعبه نبايد متكي به يك فرد باشد بلكه همه كاركنان بايد اشراف كامل به بخشنامه ها وكليه امور شعبه را داشته باشند كه جهت تحقق اين امر مهم حتما مسئولين مديريت وشعب بايد نظارت وكنترل هاي لازم را داشته باشند.

مديرمنطقه غرب كشور باتاكيد بر جذب منابع به ويژه منابع ارزان قيمت تصريح كرد با برنامه ريزي مناسب در امر بازاريابي به ويژه بازاريابي پايانه هاي فروشگاهي واستقرار اين پايانه ها در مراكز مهم كسب وكار،  منابع بسيار خوبي از محل تراكنش هاي  اين پايانه ها به بانك  وارد ميشود بنابراين انتظار مي رود شعب در اين خصوص توجه جدي نمايند .

وي با اشاره به اهميت تفويض اختيار و وجود فرصتها وتهديدات در اين خصوص اظهارداشت تفویض اختیار در امور سرعت در تصمیم گیری و در نهایت رضایت مشتری را  در بر خواهد داشت و مسئولان باید برای  آسان سازی امور از اختیارات تفویض شده به نحو مطلوب استفاده کنند وعوامل نظارتي نيز با كنترل ونظارت كامل از بروز تهديدهاي احتمالي جلوگيري نمايند.

در ادامه این دیدار سيد اصغر حسيني مدیرشعب قزوين ضمن عرض خیرمقدم به مدیرمنطقه غرب كشور گفت : بر اساس آمار موجود عملکرد مدیریت شعب استان  قزوين طی نه ماه نخست سال جاری در بخش جذب منابع و وصول مطالبات وساير بخش ها عملكرد مطلوبي دارد واميدواريم با تلاش ومشاركت همه كاركنان تاپايان سال به همه اهداف ابلاغي در كارنامه ارزيابي عملكرد دست يابيم.

وی با اشاره به ظرفیت هاي بسيار خوب استان اظهار داشت با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته وباتقويت روحيه همدلي و همكاري در بين كاركنان اميدواريم از اين ظرفيت به نحو شايسته اي در جهت تعالي بانك استفاده نماييم .

 

 

آخرین بروزرسانی 1399/10/27