فهرست اخبار فهرست اخبار

ازدید عضو هیات مدیره ومدیراموراستانها ومناطق،مدیرامورفناوری اطلاعات، رییس اداه کل فناوری اطلاعات از استان قزوین

مهندس عزیزی:درآینده ای نزدیک بهبود عملکرد سیستمها وافزایش کارایی آنها رادرجهت ارایه خدمات و افزایش رضایتمندی مشتریان شاهد خواهیم بود.
در جریان این بازدید ضمن بازدید مقامات عالی بانک از برخی شعب مدیریت استان، نشستی با حضور مهندس محسن عزیزی عضو هیات مدیره ، مدیر اموراستانها ومناطق جعفر آقا ملایی ، ساسان شیردل – مدیر امورفناوری اطلاعات ، مهدی کاووسی فررییس اداره کل فناوری اطلاعات ،مسیولین مدیریت وبرخی از روسای شعب در محل سالن کنفرانس به منظور بررسی مسایل موجود درحوزه فناوری اطلاعات برگزار شد.
در این نشست مهندس محسن عزیزی – عضو هیا ت مدیره - طی سخنانی با تشکر از عملکرد مدیریت استان قزوین ابراز امیدواری کرد باتوجه به پتانسیلها وقابلیتهای موجود دراستانها قزوین انتظارمی رود با تلاش ومشارکت همه کارکنان اهداف مورد نظرسالجاری دربخشهای جذب منابع ،وصول مطالبات وبانکداری الکترونیک تحقق یابد.
وی افزود با توجه به هدف گذاری مناسب در حوزه فناوری اطلاعات ، با تلاش همه همکاران در ادارات مربوطه به سمت بهبود عملکرد در این حوزه پیش خواهیم رفت وطبیعتا" تحقق این مهم با مشارکت وهمدلی همه کارکنان صف و ستاد بانک میسر خواهد بود.
مهندس عزیزی درادامه اظهارداشت بانک مسکن به عنوان بانکی با قدمت طولانی در عرصه فناوری اطلاعات بعد از انقلاب اسلامی نیز در این عرصه پیشرو بوده که با تلاش همکاران فناوری اطلاعات ، درآینده ای نزدیک بهبود عملکرد سیستمها وافزایش کارایی آنها رادرجهت ارایه خدمات و افزایش رضایتمندی مشتریان شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به فضای رقابتی حاکم در بین بانکها تاکید کرد با توجه به وجود محصولات وخدمات جدید وجذاب دربانک باید با برنامه ریزی مناسب وتلاش وهمدلی همه کارکنان به منظور تحقق اهداف مورد نظر بانک تلاش نماییم .
عضوهیات مدیره با تاکید بر لزوم توجه همه کارکنان به قیمت تمام شده محصولات اظهارداشت عملکرد همه مدیریتها وشعب تابعه باید به گونه ای باشد که همواره بانک به سمت بهبود وبازدهی بیشتر حرکت نماید و لازمه این امرتعیین سیاستهای بازاریابی ووصول مطالبات معوق واتخاذ استراتژی مناسب در این بخش است.
وی گفت حوزه بازاریابی در بانکها یک حوزه نوظهور است و همه باید با تمرکز بر بازاریابی هدفمند وبا همکارای واحدهای ستاد وصف ودوری از موازی کاری، به سمت بیشترین بازدهی وبهبود عملکرد حرکت نموده تا نتایج مورد انتظار تحقق یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه بیشتر کارکنان به ترویج واستفاده بیشتر مشتریان به سمت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک اظهار داشت سیاست بانک در این زمینه افزایش اقبال عموم مشتریان به سمت استفاده از این امکانات است وبه همین منظور بانک در این زمینه با توسعه اینترنت بانکینگ ،موبایل بانکینگ و...، خرید واستقرار تجهیزات مورد نیازدراین حوزه اقدام نموده است.
مهندس عزیزی افزود درحوزه پایانه های فروشگاهی باید به گونه ای عمل نماییم که با ارتقای شاخصهای عملکردی نظیر افزایش تراکنشها نسبت به گسترش آن در فضای کسب وکار اقدام نماییم .
مدیر امور استانها ومناطق نیزدراین نشست طی سخنانی با تاکید بر بازاریابی وجذب منابع اظهارداشت همه کارکنان باید در امربازاریابی تمرکز لازم را داشته باشند وبا جدیت و تعهد درجهت جذب منابع جدید به ویژه منابع ارزان قیمت تلاش نمایند.
وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح عیدانه تصریح کرد این طرح فرصت مناسبی است تا هم در بخش جذب منابع وهم در بخش وصول مطالبات با برنامه ریزی ومشارکت همه کارکنان وبا کنترل ونظارت مسیولین مدیریت اهداف مورد نظر در این طرح محقق گردد.
در این نشست سید اصغر حسینی –مدیراستان نیز با ارایه گزارشی از عملکرد مدیریت قزوین در بخشهای مختلف اظهار داشت عملکرد مدیریت در بخش جذب منابع تا21 مرداد ماه سالجاری رشدی معادل 11.2 است که از میانگین بانک بالاتر بوده وامیدواریم این روند رشد با سرعت بیشتری ادامه داشته باشد.
وی گفت در بخش وصول مطالبات وفروش اقساطی واحدهای مسکن مهر اقدامات ویژه ای صورت گرفته بطوری که در بخش فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر استان قزوین تاکنون 33 هزار واحد مسکن مهر فروش اقساطی انجام شده که از این حیث در بین مدیریتهای هم درجه رتبه اول ودربین مدیریتهای سراسرکشور رتبه هشتم را به خود اختصاص داده ایم وامیدواریم درسالجاری با مشارکت ویکدلی همه کارکنان به اهداف مورد نظر دست یابیم.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24